La Zumba STAR Night

La Zumba STAR Night
  
 
Dátum/Date: 29.01.2011 o 20:00hod.
Miesto konania/Place of event: Dopler, Prievozská 18, Bratislava
Popis/Description:
Jedinečné podujatie LaZumba STAR Night v sprievode profesionálnych inštruktorov zo Slovenska aj zo zahraničia štartuje v Januári Nového roka svoju prvotinu. Spoločenstvo ktoré sa v tento večer zíde v priestoroch klubu Dopler sa svojou účasťou zapojí do boja o život dvojročného dievčatka.
Cena/Price:
ZTP 1,- €
Normal 8,- €
VIP 15,- €
 
VSTUPENKY/TICKETS na podujatie La Zumba STAR Night
Top