Rámajána

Rámajána 
Dátum/Date: 15.3.2011 o 19:00 hod.
Miesto konania/Place of event: DK Dúbravka, Bratisalva
Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and tickets for children: žiadne
Popis/Description:

Rámajána je pôvodný slovenský muzikál na motívy staroindického eposu. Je strhujúcim príbehom princa Rámu, stvárneným v pestrofarebnej inscenácii plnej emotívnej hudby, spevu a tancov.

Príbeh rozpráva o sile lásky a priateľstva, o hladaní a nachádzaní správnej cesty k poznaniu. Viac ako tritisíc rokov je dôkazom toho, že ľudstvo od začiatku hľadá spoločnú cestu vo víťazstve dobra nad zlom.

Muzikál Rámajána spája spoločné prvky exotickej indickej a modernej európskej kultúry, obohacuje kultúrného a umeleckého ducha, sprostredkúva poznávanie iných kultúr a rozširuje vzdelanosť. Inscenácia s mobilnou scénou prináša zážitok pre celú rodinu.

www.ramajana.sk

,, Koľkokrát precítiš Rámajánu, toľko krásnych rokov pridá tvojmu životu.,,
Válmiky

Vstupenky/tickets na muzíkál Rámajána
 

Top