PARTIČKA

14.02.2011 o 19,00 h - Dom kultúry Trnava
Vstupné  jednotné - 12,- EUR

17.02.2011 o 19,00 h - Kino Strojár Martin
Vstupné  jednotné - 12,- EUR

21.02.2011 o 19,30 h - Dom kultúry  Banská Bystrica
Vstupné jednotné  - 142,- EUR

25.02.2011 o 19,00 h - Dom kultúry Banská Bystrica
Vstupné jednotné  - 12,- EUR

Populárne  televízne hudobno - zábavné improvizačné posedenie, do ktorého sú zatiahnutí aj diváci.
Hrajú: Petra Polnišová, Daniel Dangl, Roman Pomajbo, Marián Miezga, Lukáš Latinák, Robert Jakab
Hudobný doprovod: Marián Čurko
Réžia : Daniel Dangl
Ticketportal nezodpovedá za zmenu v hereckom obsadení. Zmena programu vyhradená.

Vstupenky na predstavenie PARTIČKA
Top