Ivo Toman - O úspechu, najväčšie motivačné školenie v dejinách Československa

Ivo Toman – O úspechu, najväčšie motivačné školenie v dejinách Československa
Miesto konania/place of event: ŠH PASIENKY, Bratislava

Dátum/date: 21.5.2011 o 12:00 - 18:00 hod.
Ivo Toman ... je Eminem medzi motivátormi, žiadne rozprávky, žiadne teórie, nič len pravda – všetko, čo napísal, je bestseller
– obľúbený najmä pre svoj originálny  štýl písania a vysvetľovania. Je veľmi jednoduchý, priamočiary a naozaj funguje. Preto azda patrí  do TOP 3 za predaj v roku 2010 v Panta Rhei z českých autorov,  je majiteľ a zakladateľ medzinárodnej spoločnosti TAXUS International a žije v Prahe. Začal s dosť výrazným hendikepom. Od detstva     je postihnutý silnými tikmi, Touretteovým syndrómom. Klasická medicína mu v jeho zdravotných problémoch nepomáhala, tak sa zaujímal o alternatívnu medicínu a alternatívne cesty. Po skončení štúdií sa od počiatku deväťdesiatych rokov začal zaujímať o marketing a psychológiu predaja. Spočiatku sa zameral na priamy predaj a na rozvoj predajných schopností predajcov. Pre svoje bohaté obchodné a ľudské skúsenosti bol vyhľadávaným školiteľom mnohých spoločností. Napísal niekoľko kníh o predaji. Len v ČR predal viac ako 100 000 svojich kníh a vyškolil desiatky tisíc ľudí.
Nahral niekoľko vzdelávacích audio a video programov. Aj keď práca v predaji a na školeniach ho uspokojovala, napriek rastúcemu úspechu ho stále viac zaujímala oblasť zlepšovania ľudských schopností a schopností učenia. V roku 2002 sa presťahoval do Prahy a v tom čase sa už úplne zameral na osobný rozvoj.
Svoje viac než pätnásťročné skúse-nosti zúročil v roku 2003, keď začal s pani Martinou Králíčkovou vyvíjať novú revolučnú metódu učenia sa jazykov TAXUS Learning. V roku 2004 spoločne uviedli Revolučnú angli-čtinu TAXUS Learning na český a slovenský trh. V roku 2005 sa začal jej predaj v Maďarsku a Nemecku. V tom istom roku na český trh prišla tiež Revolučná nemčina TAXUS Learning s ešte väčším rozsahom než angličtina.
Ivo Toman venoval rok 2006 príprave nového školiaceho programu s názvom  Instinkt zabijáka, ktorý pomáha podnikateľom a firmám uspieť v konku-renčnom boji. V tomto školení je mnoho príkladov zo spoločnosti TAXUS International, s. r. o., ktorú založil v r. 1998.
V roku 2008 začal realizovať otvorené školenia. Stal sa veľmi obľúbeným motivátorom najmä vďaka jeho zrozumiteľnému a  jednoduchému vysve-tľovaniu vecí, ktoré  bránia ľuďom byť úspešní a na rozdiel od väčšiny amerických motivátorov skôr všetko zjednodušuje, aby to pochopil skutočne každý a hneď. Ako Toman tvrdí, každý môže byť úspešný. Napriek tomu sa to podarí len 5 % zo 100. Prečo to nezmeniť?
Touto akciou na Pasienkoch  nazvanou výstižne O úspechu bude ukončená etapa otvorených prednášok pre verejnosť, prichádza nová etapa v jeho profesijnom živote – etapa iba firemných školení.
Ivo Toman venuje časť svojich príjmov podobne postihnutým ľuďom, ktorí však nemali toľko šťastia a z rôznych dôvodov sa nepresadili.
V roku 2008 vydal knihu Úspěšná sebemanipulace (Tajemství vnitřní mluvy). V roku 2009 knihu Debordelizace hlavy. V decembri  roku 2010 vydal knihu Motivace zvenčí je jako smrad, ktorá zaznamenáva veľmi dobrý predaj. Na akcii na Pasienkoch sa zoznámite s knihou, ktorá v ten deň uzrie svetlo sveta, jej názov je: O úspechu.

Prečo by ste mali navštíviť túto akciu:
• Ide o poslednú verejnú akciu Iva Tomana. Máte poslednú možnosť vidieť ho naživo.
• 20 rokov Ivo Toman študuje návody na úspech a bohatstvo.
• Pretože budete jediní, ktorí sa dozvedia úplne všetko. Ostatní ľudia sa dostanú len ku skrátenému záznamu z akcie O úspechu.
 
Dozviete sa:
1. Úplne nové myšlienky, ktoré ste ešte nepočuli ani nečítali v žiadnom diele Iva Tomana.
2. Čo vás privedie k osobnému a finančnému úspechu.
3. Čo vás dovedie k neúspechu.
4. Čo vôbec nemá vplyv na úspech.
5. Ako zarobíte viac peňazí.
6. Prečo módne Tajomstvo príťažlivosti väčšinou nefunguje.
 
Navyše dostanete zdarma:
• Novú knihu Iva Tomana O úspěchu, pripravenú špeciálne pre túto akciu. Knihu dostanete zdarma, len ak si objednáte vstupenky do 28. 2. 2011.
• Tri audio nahrávky - skrátený záznam z akcie O úspechu.

Čoskoro v predaji..

Top