Wolfgang Amadeus Mozart - Don Giovanni

Dátum konania:
5.4.2011 o 19.00 h    
6.4.2011 o 19.00 h
Miesto konania:
Mestské divadlo P.O.Hviezdoslava, Bratislava
Cena: 4 € /študenti, dôchodcovia a ZŤP 2 €/

Popis:
Účinkujú študenti Katedry spevu a Katedry strunových a dychových nástrojov HTF VŠMU /Operný orchester VŠMU/
Hudobné naštudovanie: Marián Lejava
Réžia: Pavol Smolík, Tomáš Surý
Spolupráca: Katedra tanečnej tvorby HTF VŠMU, Katedra scénografie DF VŠMU
V minulom roku študenti Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave poprvýkrát na doskách MDPOH uviedli svoje absolventské operné predstavenie. Vstúpili tak na profesionálnu divadelnú scénu s ambíciou podať špičkové výkony a priniesť tvorivý entuziazmus mladých talentovaných ľudí, ktorí začínajú svoju umeleckú kariéru, do prostredia „dospelých“ interpretov. Operné predstavenie je veľký tímový projekt , na ktorom sa podieľajú študenti a pedagógovia Hudobnej a tanečnej fakulty -  Katedry spevu, Katedry strunových a dychových nástrojov, Katedry skladby a dirigovania, Katedry tanca, ale i študenti Divadelnej fakulty – Katedry scénografie.
Don Giovanni W. A. Mozarta je jedinečným dramatickým dielom, ktoré je často označované za jednu z vôbec najlepších opier, aké boli kedy skomponované. Takýto „terén“ je pre mladých interpretov výzvou speváckou, ale i hereckou. Pre inscenačný tím, ktorého nezanedbateľnou časťou sú tiež študenti, je predstavenie skvelou príležitosťou vyložiť príbeh ľahkovážneho milovníka žien po svojom.

Vstupenky na podujatie Wolfgang Amadeus Mozart - Don Giovanni

Top