KATAPULT a AC+ v Trnave ZRUŠENÝ

Koncert KATAPULT a AC+, ktorý sa konal 23.3.2011 v Mestskej ŠH Trnava.

Keďže koncert nebol zrušený, len nevystúpila hlavná kapela KATAPULT, klient má nárok na vráteniealikvótnej čiastky 7 EUR z celkovej sumy 11 EUR, ktorú zaplatil za vstupenku.
Alikvótna časť 7 EUR si môže klient nárokovať na tom predajnom mieste, kde si vstupenku zakúpil.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí originál vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného s číslom účtu, detailom transakcie, a v prípade vstupeniek vytlačených formou Hometicket, taktiež čestné prehlásenie, že si klient bude nárokovať vrátenie peňazí len raz.

Top