KATAPULT a AC+ - TRNAVA

na základe písomne žiadosti organizátora koncertu KATAPULT a AC+ oznamujeme:

Keďže koncert nebol zrušený, len nevystúpila hlavná kapela KATAPULT, klient má nárok na vrátenie alikvótnej čiastky 7 EUR z celkovej sumy 11 EUR, ktorú zaplatil za vstupenkuna koncert, ktorý sa konal 23.3.2011 v Mestskej ŠH Trnava.
Alikvótnu časť 7 EUR zo vstupného si môže klient nárokovať priamo u organizátora koncertu:
Organizátor :Agentúra Image
pani Chalachanová
chalachanovam@gmail.com


Žiadosť, ktorú pošlete organizátorovi musí obsahovať:
Meno, prezvisko, adresu, číslo účtu, kam má byť platba poukázaná a zoscanované vstupenky, ktoré ste si zakúpili.

TERMÍN na zaslanie žiadosti o vrátenie vstupného je do  30.4. 2011

Top