Miroslav Donutil - zmena miesta konania

Miroslav Donutil - One Man Show , ktorý sa mal konať 19.4.2011 o 19.00 h v ŠH Štiavničky Banská Bystrica sa presúva do Robotníckeho domu Banská Bystrica.
Čas začiatku koncertu sa posúva na 19.30 h

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.
Top