Busta Rhymes

Z bližšie neurčených dôvodov Busta Rhymes zrušil svoje turné pre východnú
Europu v termínoch 30.apríla pre Prahu v klube Sasazu aj 1.mája pre
Bratislavu v klube DOPLER. Koncert v Bratislave v klube DOPLER je bez
zmenených podmienok preložený na  11.5.2011 od 20:00hod.

Pôvodné vstupenky zostávajú aj naďalej v platnosti. Klientom, ktorým nebude vyhovovať zmena dátumu konania môžu vrátiť vstupenky na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené do 11.5.2011.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí originál vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 (po 1.8.2012 z dôvodu presťahovania na Radlinského 27) v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného s číslom účtu, detailom transakcie, a v prípade vstupeniek vytlačených formou Hometicket, taktiež čestné prehlásenie, že si klient bude nárokovať vrátenie peňazí len raz.

Top