DÍVČÍ VÁLKA

DÍVČÍ VÁLKA - PREDAJ VSTUPENIEK NA MIESTE KONANIA
Agentúra 212 zabezpečí predaj vstupeniek i v deň konania predstavenia DÍVCÍ VÁLKA  priamo pri vstupe do sály. Predstavenie sa uskutoční 28.4.2011 o 19.00 hodine vo veľkej sále ISTROPOLISu. Vstupenky budú v predaji od 18.00 hodiny za predpredajové ceny.
Top