GASP 3 - Žilina

Podujatie GASP 3, ktoré sa malo konať dňa 1.5.2011 o 20:00 h v Holiday Inn Žilina, sa presúva na 29.5.2011. Vstupenky zostávajú v platnosti.
V prípade, že náhradný termín vevyhovuje, vstupenky môžete vrátiť na tom predajnom mieste, kde ste si ich zakúpili najneskôr do 15.5.2011.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí originál vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 (po 1.8.2012 z dôvodu presťahovania na Radlinského 27) v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného s číslom účtu, detailom transakcie, a v prípade vstupeniek vytlačených formou Hometicket, taktiež čestné prehlásenie, že si klient bude nárokovať vrátenie peňazí len raz najneskôr do 15.5.2011.

 
  

Top