Komorné dni J.N. Hummela

11.5.2011 o 19.00 h - Malá sála HTF VŠMU Bratislava
23.5.2011 o 19.00 h - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca Bratislava

Cena/Price: 8 EUR

Popis/Description:
6. ročník medzinárodného hudobného festivalu
Pod záštitou doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc., primátora Hlavného mesta SR Bratislavy

Program 11. mája o 19:00 h
Hommâge à F. Liszt

Marian Sobula, klavír (Poľsko)

Franz LISZT (1811-1886)
Etudes d’exécution transcendante
Etudes d’exécution transcendante
1. Preludio
2. ...
3. Paysage
4. Mazeppa
5. Feux follets – Irrlichter
6. Vision
7. Eroica
8. Wilde Jagd
9. Ricordanza
10. ...
11. Harmonies du soir
12. Chasse-neige

Program 23. mája o 19:00 h
Mark Kroll, klavír (USA)

Solamente Naturali, súbor pre starú hudbu
Miloš Valent, husle
Martina Bernášková, flauta
Marek Štryncl, violončelo

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) / Johann Nepomuk HUMMEL (1778-1837)
Symfónia č. 6 op. 68 F dur „Pastorálna“
1. Allegro ma non troppo
Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande
(Prebudenie radostných pocitov pri príchode do krajiny)
2. Andante molto moto
Szene am Bach (Scéna pri potoku)
3. Allegro
Lustiges Zusammensein der Landleute (Veselé zhromaždenie dedinčanov)
4. Allegro
Gewitter, Sturm (Prehánka, búrka)
5. Allegretto
Hirtengesang, frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm
(Spev pastierov, pocity radosti a vďačnosti po búrke)

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) / Johann Nepomuk HUMMEL (1778-1837)
Symfónia č. 5 op. 67 c mol „Osudová“
1. Allegro con brio
2. Andante con moto
3. Allegro
4. Allegro

Vstupenky / Tickets na koncert Komorné dni J.N. Hummela

Top