Super TRIANGO

Super TRIANGO 
  
Dátum/Date a Miesto konania/Place of event:
10.10.2011  Žilina, Dom umenia Fatra, Dolný Val 47  -  začiatok: 19:00
11.10.2011  Košice, Dom umenia, Moyzesova 66  -  začiatok 19:00
14.10.2011  Bratislava, Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1 - začiatok 19:00
Cena/Price: od 12 EUR

Popis/Description:
Peter BREINER  - klavír
Boris LENKO - akordeón
Stano Palúch - husle
špeciálny hosť :
Irina Chirkova - violoncello (USA)

Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and tickets for children: bez zľavy/without discount

VSTUPENKY/TICKETS na podujatie Super TRIANGO

Top