Slávnostný koncert k 20. výročiu Evanjelickej diakonie

Slávnostný koncert k 20. výročiu Evanjelickej diakonie
  
 
Piatok, 28. októbra 2011, 18.00 hod.
Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica Bratislava

Adriana Kučerová – soprán
Kresťanský komorný orchester ZOE
Dirigent  Ewald Danel

Program: Georg Fridrich Händel, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, César Franck

Vstupné: 10 € / 6 € (dôchodcovia, ZŤP)

Výťažok zo vstupného sa použije na podporu činnosti Centra pre deti a mládež KROK, Panenská ulica, Bratislava

Organizátori: Evanjelická diakonia, Arts ante portas

Info: www.diakonia.sk, www.juras.sk
 
 
VSTUPENKY/TICKETS na podujatie Slávnostný koncert k 20. výročiu Evanjelickej diakonie 
 

Top