Vianočný spev pre život

Vianočný spev pre život 
  
Koncert pre Nadáciu Výskum rakoviny
Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica
4. adventná nedeľa 18. decembra 2011, 16.30 hod.

Veľký zbor donských kozákov, dirigent Ivan Šallijev
Hosť: Chrámový komorný mužský zbor Spasiteľ z Jekaterinburgu

Inovovaný program pravoslávnych spevov a ruských ľudových piesní

Vstupné:
od 19. 9. do 18. 10.
cena 10 € / 7 € – seniori nad 65 rokov, deti do 12 rokov, ZŤP
od 19.10. do 18. 11.
cena 11 € / 8 € – seniori nad 65 rokov, deti do 12 rokov, ZŤP
od 19. 11.
cena 12 € / 9 € – seniori nad 65 rokov, deti do 12 rokov, ZŤP
na mieste 15 € / 11 €

Organizátori:  Nadácia Výskum rakoviny, Ars ante portas

Info: www.juras.sk
 
VSTUPENKY/TICKETS na podujatie Vianočný spev pre život

Top