St. Petersburg Festival Ballet

St. Petersburg Festival Ballet

Luskáčik: 6.01.2012 o 16.00h
Spiaca Krásavica: 6.01.2012  o 20.00h
Miesto konania/ Place of event: Divadlo J. Záborského v Prešove

St. Petersburg Festival Ballet je znamenitý baletný súbor, ktorý je stelesnením všetkého, čo sa nazýva ruskou školou klasického baletu – prísnu eleganciu klasiky, svieži dych 21. storočia, dokonalú techniku prevedenia a neskrotnú šírku ruskej duše v spojení s naozaj kráľovskou nádherou kostýmov a kulís.
V rámci veľkého európskeho turné zavítajú aj na Slovensko,   do Bratislavy.

Umeleckým vedúcim a inšpirátorom St. Petersburg Festival Ballet je ruský národný umelec, nositeľ Ruskej štátnej ceny a laureát Medzinárodnej baletnej súťaže Jurij Petuchov, ktorý má za sebou bohaté inscenačné a organizačné skúsenosti. Po dlhé roky pôsobil ako umelecký vedúci Sanktpeterburského štátneho akademického divadla baletu Leonida Jakobsona.
V súbore hosťujú jedni z najlepších umelcov hlavných peterburských baletných telies. Tento baletný súbor je tiež nerozlučne spätý s menom geniálneho majstra Jurija Grigoroviča, ktorý s ním spolupracuje od roku 1993. Predstavenie „Luskáčik“ uvidia naši diváci práve v jeho naštudovaní, so scénickou výpravou legendárneho scénografa Simona Virsaladzeho, autora kostýmov a kulís najlepších divadelných inscenácií Máriinskeho divadla (Maríjinskij ťeatr) a Veľkého divadla (Boľšoj ťeatr).

VSTUPENKY/TICKETS na podujatie St. Petersburg Festival Ballet 

Top