OSPRAVEDLNENIE - Slovenská filharmónia - 11.12.2011 - 22.12.2011

Predajca vstupeniek Ticketportal SK, s.r.o. sa ospravedlňujeme všetkým majiteľom vstupeniek na úspešné cyklusy Slovenskej filharmónie s dátumami vedených na vstupenkách:
S1 11.12.2012 o 16:00 hod.
A3 15.12.2012 o 19:00 hod.
B3 16.12.2012 o 19:00 hod.
S2 17.12.2012 o 16:00 hod.
M4 20.12.2012 o 19:00 hod.
SH1 20.12.2012 o 19:00 hod.
D3 21.12.2012 o 19.00 hod.
E3 22.12.2012 o 19:00 hod.

Správne dátumy cyklov sú:
S1 11.12.2011 o 16:00 hod.
A3 15.12.2011 o 19:00 hod.
B3 16.12.2011 o 19:00 hod.
S2 17.12.2011 o 16:00 hod.
M4 20.12.2011 o 19:00 hod.
SH1 20.12.2011 o 19:00 hod.
D3 21.12.2011 o 19.00 hod.
E3 22.12.2011 o 19:00 hod.

Touto cestou by sme vás chceli prosiť, aby ste si zakúpené vstupenky skontrolovali.
V prípade, ak máte dátumy:
S1 11.12.2012 o 16:00 hod.
A3 15.12.2012 o 19:00 hod.
B3 16.12.2012 o 19:00 hod.
S2 17.12.2012 o 16:00 hod.
M4 20.12.2012 o 19:00 hod.
SH1 20.12.2012 o 19:00 hod.
D3 21.12.2012 o 19.00 hod.
E3 22.12.2012 o 19:00 hod.

budú Vám vstupenky vymenené na správny datum v roku 2011, prípadne ak  ste plánovali  zúčastniť sa cyklu  v roku 2012, bude Vám vrátená  výška vstupného do 11.12.2011

Týmto sa majiteľom   vstupeniek čo najsrdečnejšie ospravedlňujeme a prosíme, aby sa v čo najkratšom možnom čase skontaktovali s reklamačným oddelením spoločnosti  Ticketportal SK, s.r.o. na čísle +421 (2) 529 333 23 alebo prostredníctvom e-mailu reklamacie@ticketportal.sk.
Po obdržaní vašej  reklamácie bude vynaložené maximálne úsilie na zjednanie nápravy.

Klient môže vrátiť vstupenky na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpil.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí originál vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 (po 1.8.2012 z dôvodu presťahovania na Radlinského 27) v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného s číslom účtu, detailom transakcie, a v prípade vstupeniek vytlačených formou Hometicket, taktiež čestné prehlásenie, že si klient bude nárokovať vrátenie peňazí len raz.

Ešte raz sa hlboko ospravedlňujeme všetkým majiteľom vstupeniek so zlým dátumom !

Top