20. VOLT FESZTIVÁL 2012

20. VOLT FESZTIVÁL 2012 
  
VOLT FESZTIVAL

Dátum/Date: 27.6. - 30.6.2012
Miesto konania/Place of event: SOPRON, HUNGARY

Cena/Price:
Festival PASS : 75 € until 15 April,  90 € until 15 June,  100 € from 16 June + on spot
DAY ticket: 32 € until 30 April, 35 € until 17 June, 39 € from 18 June + on spot
VIP festival PASS: 140 €
VIP day ticket: 68 €


Deti do 10 rokov majú vstup zdarma.
Deti pod 14 rokov majú povolený vstup len v doprovode dospelej osoby.

Denný vstup platí od 8:00h daného dňa, do 5:00h nasledujúceho dňa.
Permanentka platí od 18:00h 0. dňa festivalu až do konca festivalu.

Držiteľ VIP vstupenky
-  má právo na vstup na VIP plochu pod pódiom
-  môže využívať kampingové vybavenie
-  dostane festivvalové tričko a kupón na drink
VIP vstupenka sa dá vymeniť za náramok pri vstupe "VIP/PASS"

Viac info na:
http://www.sziget.hu/volt_english/ticket/ticket_information

VSTUPENKY/TICKETS na podujatie 20. VOLT FESZTIVÁL 2012
 

Top