Láma Ole Nydahl - Buddhizmus v každodennom živote

Láma Ole Nydahl - Buddhizmus v každodennom živote

Dátum: 20. 12. 2011 o 19.00 h
Miesto konania: Tenisové centrum TJ Slávia Právnik

Láma Ole Nydahl ako jeden z mála západniarov je plne kvalifikovaný ako láma a učiteľ meditácie v buddhistickej tradícii Karma Kagjü. Ole Nydahl a jeho žena Hannah sa v roku 1969 stali prvými západnými študentami J.S. 16. Gjalwa Karmapu. Po ukončení trojročného štúdia buddhistickej filozofie a intenzívneho meditačného tréningu – vrátane odkazu na jedinečné buddhistické praxe Diamantovej cesty nazývané „Prenos vedomia“ (tib. Phowa) – Ole Nydahl začal učiť buddhizmus v Európe na žiadosť 16. Karmapu. Láma Ole odvtedy šíri požehnanie línie v rôznych mestách takmer každý deň, cestuje a učí po celom svete. Hĺbka jeho poznania a sviežosť učení inšpiruje tisíce ľudí na jeho prednáškach a meditačných ústraniach.
Viac na
www.buddhizmus.sk
 
VSTUPENKY/TICKETS na podujatie Láma Ole Nydahl - Buddhizmus v každodennom živote

Top