SND - Všeobecné obchodné podmienky, sezóna 2011/2012

Všeobecné obchodné podmienky, sezóna 2011/2012

Vstupenky na predstavenia SND je možné kúpiť v pokladniciach SND, na predajných miestach Ticketportal a on-line na www.ticketportal.sk

Vstupenky si môžete zarezervovať. Rezerváciou sa zákazník zaväzuje prevziať si vstupenky do troch pracovných dní odo dňa rezervácie. Ak tak neurobí, rezervácia bude zrušená. V prípade, že si zákazník vstupenky rezervuje tri dni pred začiatkom predstavenia, môže si ich vyzdvihnúť najneskôr polhodinu pred začiatkom predstavenia. Po tomto termíne sa rušia všetky rezervácie individuálnych zákazníkov.

Pred zakúpením zľavnenej vstupenky je zákazník povinný sa preukázať príslušným dokladom. Pokiaľ tak neurobí, zľavnená vstupenka mu nebude predaná. Príslušným dokladom sa rozumie originál týchto preukazov: študentský/školský preukaz, karta Euro26, ISIC, ITIC, preukaz ZŤP a ZŤPS, identifikačná karta (dôchodca).

Po zakúpení vstupenky si prekontrolujte správnosť jej údajov.

30 minút pred začiatkom predstavenia si v pokladniciach SND môžete kúpiť vstupenky iba na predstavenia hrané v daný deň.

Za vstupenky na operné a baletné predstavenia SND je možné platiť ceninovými poukážkami:O  Ticket Multi, Ticket Energy, TIcket Compliments, Relax Pass, Universal Pass, Flexi Pass, DOXX PLUS, CADHOC

Ak nedôjde k zmene alebo zrušeniu predstavenia, zakúpené vstupenky späť neprijímame. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia vám vrátime vstupné do troch pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia, a to iba na mieste, kde boli zakúpené (pokladnica SND).

Ak nedôjde k zmene alebo zrušeniu predstavenia, faktúru na vstupenky SND vystavenú na základe záväznej objednávky nie je možné stornovať.
Ak zákazník v prípade zmeny predstavenia navštívi náhradné predstavenie, stráca  nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
· O zrušení a zmene programu informuje Slovenské národné divadlo prostredníctvom webovej stránky www.snd.sk a oznamom v pokladniciach SND. Hromadných zákazníkov informuje Slovenské národné divadlo aj telefonicky alebo e-mailom, ak má k dispozícii kontaktné údaje.

· Vstupenka SND je cenina a jej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona. 

· Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo inak poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude umožnený  vstup do divadla. 

· V prípade straty vstupenky neposkytujeme novú/náhradnú vstupenku.  

· Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie či poškodenie vstupeniek na predstavenie zavinené poštou. 

· Vstup do hľadiska po začiatku predstavenia nie je povolený. 

· Počas predstavenia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov. Fotografovanie a výroba audio a video záznamu predstavenia sú zakázané.

ZĽAVY V SEZÓNE 2011/2012

OPERA SND
(Sála opery a baletu, Štúdio v novej budove a historická budova)

1. Zľavy pre dôchodcov
Dôchodcom poskytujeme zľavu 50 % z ceny na vstupenky všetkých kategórií okrem lóží v HB. Zľava neplatí na opery Nabucco, Carmen, na premiéry, na predstavenia hosťujúcich divadiel a vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ SOaVV po konzultácii s riaditeľom súboru). 

2 ZŤP a ZŤPS majú nárok na zľavu 50 % na celé hľadisko a všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel a vybrané mimoriadne udalosti.
Vozičkári majú vstup zdarma do priestoru vyhradeného Smernicou č.8/2009. Jeden člen sprievodu má nárok na zľavu 50 %. 

3. Zľavy pre študentov
Študentom, držiteľom kariet  ISIC, ITIC, Euro<26 poskytujeme zľavu 50 % z ceny na vstupenky všetkých kategórií okrem lóží v HB. Zľava neplatí na opery Nabucco, Carmen, premiéry, koncerty, predstavenia hosťujúcich divadiel a vybrané mimoriadne udalosti. 

4. Zľava pre študentov umeleckých škôl a konzervatórií na nevypredané predstavenia
Študentom umeleckých škôl a konzervatórií poskytujeme zľavu v čase 1 hodinu až 30 minút  pred začiatkom predstavenia  na všetky nevypredané predstavenia okrem premiér, koncertov a predstavení hosťujúcich divadiel vo forme jednotného vstupného vo výške 1 €. 

5. Zľava pre študentov na nevypredané predstavenia
Študentom a držiteľom kariet ISIC poskytujeme na nevypredané predstavenia SND zľavu vo forme jednotného vstupného 1 € na celé hľadisko jednotlivých sál. Túto zľavu poskytuje SND v rámci aktivít na podporu predaja a PR aktivít zameraných na mladých ľudí. Zľava sa vzťahuje na predstavenia dlhodobo vykazujúce slabý predaj vstupeniek. Vybrané predstavenia musia byť navrhnuté vedúcim Oddelenia predaja a samostatne schválené riaditeľom SOaVV. Vybrané zľavnené predstavenia sú zverejnené v pokladniciach Slovenského národného divadla. 

6. Školské akcie (hromadný odber: minimálne 15 ks)
Pevne stanovená znížená cena na 3. a 4. kategóriu okrem lóží v HB na večerné predstavenia. Zľava neplatí na opery Nabucco, Carmen, premiéry, vybrané koncerty, predstavenia hosťujúcich divadiel a vybrané mimoriadne udalosti.

Opera

Nová budova SND
3.kat. 4,00 €, 4.kat. 3,30 € 

Historická budova SND
3.kat. 4,00 €,  4.kat. 3,30 € 

Pri objednávke v rámci školskej akcie na každých 15 žiakov učiteľovi alebo inému sprievodu prináleží jedna (1) voľná vstupenka.

7. Pevne stanovené ceny na dopoludňajšie predstavenia v pracovných dňoch, cez víkend platiace iba pri hromadných objednávkach škôl :

Opera 
Nová budova SND 
1. kat.4,00 €
2. kat.3,40 €
3. kat.2,70 €
4. kat.2,50 €
 
Historická budova SND
1. kat.4,00 €
2. kat.3,40 €
3. kat.2,70 €
4. kat.2,20 €
 
8. Množstevná zľava
Platí na všetky kategórie pri hromadnom nákupe :
nad 20 ks vstupeniek zľava 2 % z ceny vstupenky
nad 30 ks vstupeniek zľava 3 % z ceny vstupenky

nad   40 ks vstupeniek zľava 4 % z ceny vstupenky
nad   50 ks vstupeniek zľava 5 % z ceny vstupenky
nad  100 ks vstupeniek zľava 8 % z ceny vstupenky
 
9. Mimoriadne zľavy – podľa stavu predaja vo výnimočných prípadoch schvaľuje riaditeľ SOaVV, v prípade jeho neprítomnosti ekonomický riaditeľ. 

10. Voľné vstupenky, resp. vstupenky so zľavou 100% schvaľuje riaditeľ príslušnej organizačnej zložky, viď Príkaz generálneho riaditeľa č. 21/2010. 

11. Zľavy sa dajú uplatniť po predložení príslušného platného dokladu v pokladniciach SND. Príslušným dokladom sa rozumie: študentský/školský preukaz, karta Euro 26, ISIC, ITIC, preukaz ZŤP a ZŤPS, občiansky preukaz (dôchodca).
   
Zľavy nie je možné kombinovať. 

ZĽAVY - ČINOHRA SND
(Sála činohry, Štúdio v novej budove a historická budova) 

1. Zľavy pre dôchodcov a študentov
Dôchodcom, študentom, držiteľom kariet ISIC, ITIC, EURO<26 poskytujeme zľavu 40 % z ceny na vstupenky na tieto predstavenia a kategórie: 

Sála činohry NB:
Anna Kareninova: 2. a 3. kat.
Coriolanus : 2. a 3. kat.
Faust I, II: 2. a 3. kat.
Ivanov: 2. a 3. kat.
Zlatí chlapci: 2. a 3. kat.
 
Štúdio NB:
Hollý/Roth: celé hľadisko
Hráči: 8. – 10. rad
Herodes a Herodias: 8. – 10. rad.
Koniec hry: 8. – 10. rad
Mobil mŕtveho muža : celé hľadisko
Rozbitý džbán: 8. – 10. rad.
Stalo sa prvého septembra : 5. – 6. rad.

HB:
Amadeus: 2. a 3. kat. okrem lóží
Tri sestry: 2. a 3. kat. okrem lóží 

2. ZŤP a ZŤPS majú nárok na zľavu 50 % na celé hľadisko okrem lóží v HB a všetky predstavenia okrem predstavení hosťujúcich divadiel a vybrané mimoriadne udalosti.
Vozičkári majú vstup zdarma do priestoru vyhradeného Smernicou č.8/2009. Jeden člen sprievodu má nárok na 50% zľavu.

3. Zľava pre študentov umeleckých škôl a konzervatórií na nevypredané predstavenia
Študentom umeleckých škôl a konzervatórií poskytujeme zľavu v čase 1 hodinu až 30 minút  pred začiatkom predstavenia  na všetky nevypredané predstavenia okrem premiér, koncertov a predstavení hosťujúcich divadiel vo forme jednotného vstupného vo výške  1 €. 

4. Zľava pre študentov na nevypredané predstavenia
Študentom a držiteľom kariet ISIC poskytujeme na nevypredané predstavenia SND zľavu vo forme jednotného vstupného 1 € na celé hľadisko jednotlivých sál. Túto zľavu poskytuje SND v rámci aktivít na podporu predaja a PR aktivít zameraných na mladých ľudí. Zľava sa vzťahuje na predstavenia dlhodobo vykazujúce slabý predaj vstupeniek. Vybrané predstavenia musia byť navrhnuté vedúcim Oddelenia predaja a samostatne schválené riaditeľom SOaVV. Vybrané zľavnené predstavenia sú zverejnené v pokladniciach Slovenského národného divadla. 

5. Školské akcie (hromadný odber: minimálne 15 ks)
Sála činohry NB a HB – Pevne stanovená znížená cena na vybrané večerné predstavenia a kategórie  v novej a historickej budove SND okrem lóží v HB: 
2. kat. 5,00 €
3. kat. 4,00 €
4. kat. 3,00 €
 
Amadeus
Anna Kareninova
Coriolanus
Faust I, II
Ivanov
Tri sestry
Zlatí chlapci

Štúdio NB – Pevne stanovená znížená cena na vybrané večerné predstavenia 4 € na celé hľadisko:                                           
                               
Hollý/Roth: celé hľadisko
Herodes a Herodias: 8. - 10. rad
Hráči: 8. - 10. rad
Koniec hry: 8. - 10. rad
Mobil mŕtveho muža: celé hľadisko
Rozbitý džbán: 8. - 10. rad
Stalo sa prvého septembra: 5. a 6. rad

Pri objednávke v rámci školskej akcie na každých 15 žiakov učiteľovi alebo inému sprievodu prináleží jedna (1) voľná vstupenka.

6. Pevne stanovené ceny na dopoludňajšie predstavenia v pracovných dňoch, cez víkend platiace iba pri hromadných objednávkach škôl.

predstavenie:
Nová budova SND

Tančiareň 
1. kat.       5,00 €
2. kat.       5,00 €
3. kat.       4,00 €
4. kat.       4,00 €
 
Ostatné tituly
1. kat.       4,00 €   
2. kat.       3,50 €
3. kat.       3,00 €
4. kat.       2,50 € 
 
Štúdio SND

Tančiareň
1. kat. -

ostatné tituly
1. kat.      3,00 € 
 
7. Hromadný nákup (zľava platí na všetky kategórie)
Pri hromadnom nákupe nad 100 ks vstupeniek v Sále činohry, Štúdiu a HB zľava 5 % z ceny vstupenky. 

8. Mimoriadne zľavy – podľa stavu predaja vo výnimočných prípadoch schvaľuje riaditeľ SOaVV, v prípade jeho neprítomnosti ekonomický riaditeľ. 

9. Voľné vstupenky, resp. vstupenky so zľavou 100% schvaľuje riaditeľ príslušnej organizačnej zložky, viď Príkaz generálneho riaditeľa č. 21/2010. 

10. Zľavy sa dajú uplatniť po predložení príslušného platného dokladu v pokladniciach SND. Príslušným dokladom sa rozumie: študentský/školský preukaz, karta Euro 26, ISIC, ITIC, preukaz ZŤP a ZŤPS, občiansky preukaz (dôchodca).
Zľavy nie je možné kombinovať.
ZĽAVY V SEZÓNE 2011/2012 

BALET  SND
(Sála opery a baletu, Štúdio v novej budove a historická budova) 

1. Zľavy pre dôchodcov
Dôchodcom poskytujeme zľavu 50 % z ceny na vstupenky všetkých kategórií okrem lóží v HB. Zľava neplatí na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ SOaVV po konzultácii s riaditeľom súboru). 

2. ZŤP a ZŤPS majú nárok na zľavu 50 % na celé hľadisko okrem lóží v HB a všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel a vybrané mimoriadne udalosti.
Vozičkári majú vstup zdarma do priestoru vyhradeného Smernicou č. 8/2009. Jeden člen sprievodu má nárok na zľavu 50 %. 

3. Zľavy pre študentov
Študentom, držiteľom kariet ISIC, ITIC, Euro<26 poskytujeme zľavu 50 % z ceny na vstupenky všetkých kategórií okrem lóží v HB. Zľava neplatí na premiéry, koncerty, predstavenia hosťujúcich divadiel a vybrané mimoriadne udalosti. 

4. Zľava pre študentov umeleckých škôl a konzervatórií na nevypredané predstavenia
Študentom umeleckých škôl a konzervatórií poskytujeme zľavu v čase 1 hodinu až 30 minút  pred začiatkom predstavenia  na všetky nevypredané predstavenia okrem premiér, koncertov a predstavení hosťujúcich divadiel vo forme jednotného vstupného vo výške  1 €. 

5. Zľava pre študentov na nevypredané predstavenia
Študentom a držiteľom kariet ISIC poskytujeme na nevypredané predstavenia SND zľavu vo forme jednotného vstupného 1 € na celé hľadisko jednotlivých sál. Túto zľavu poskytuje SND v rámci aktivít na podporu predaja a PR aktivít zameraných na mladých ľudí. Zľava sa vzťahuje na predstavenia dlhodobo vykazujúce slabý predaj vstupeniek. Vybrané predstavenia musia byť navrhnuté vedúcim Oddelenia predaja a samostatne schválené riaditeľom SOaVV. Vybrané zľavnené predstavenia sú zverejnené v pokladniciach Slovenského národného divadla. 

6. Školské akcie (hromadný odber: minimálne 15 ks)
Pevne stanovená znížená cena na 3. a 4. kategóriu okrem lóží v HB na večerné predstavenia. Zľava neplatí na predstavenie Luskáčik, premiéry, vybrané koncerty, predstavenia hosťujúcich divadiel a vybrané mimoriadne udalosti.
 
Nová budova SND
Balet
3.kat. 4,00 €, 4.kat. 3,00 €  

Historická budova SND
Balet
3.kat. 3,00 €, 4.kat. 2,50 € 

Pri objednávke v rámci školskej akcie na každých 15 žiakov prináleží učiteľovi alebo inému sprievodu jedna (1) voľná vstupenka. 

7. Pevne stanovené ceny na dopoludňajšie predstavenia v pracovných dňoch, cez víkend platné iba pri hromadných objednávkach škôl:

Balet 
Nová budova SND
1. kat. 5,00 €
2. kat. 4,00 €
3. kat. 3,00 €
4. kat. 2,70 €
 
Historická budova SND
1. kat. 4,00 €
2. kat. 3,40 €
3. kat. 2,70 €
4. kat. 2,20 € 

8. Množstevná zľava
platí na všetky kategórie pri hromadnom nákupe :
nad 20 ks vstupeniek zľava 2 % z ceny vstupenky
nad 30 ks vstupeniek zľava 3 % z ceny vstupenky

nad 40 ks vstupeniek zľava 4 % z ceny vstupenky
nad 50 ks vstupeniek zľava 5 % z ceny vstupenky
nad 100 ks vstupeniek zľava 8 % z ceny vstupenky  

9. Mimoriadne zľavy – podľa stavu predaja vo výnimočných prípadoch schvaľuje riaditeľ SOaVV, v prípade jeho neprítomnosti ekonomický riaditeľ, po konzultácii s riaditeľom súboru.

10. Voľné vstupenky, resp. vstupenky so zľavou 100% schvaľuje riaditeľ príslušnej organizačnej zložky, viď Príkaz generálneho riaditeľa č. 21/2010. 

11. Zľavy sa dajú uplatniť po predložení príslušného platného dokladu v pokladniciach SND. Príslušným dokladom sa rozumie: študentský/školský preukaz, karta Euro 26, ISIC, ITIC, preukaz ZŤP a ZŤPS, občiansky preukaz (dôchodca).

Zľavy nie je možné kombinovať.

www.snd.sk

Top