Metropolitný orchester Bratislava

Metropolitný orchester Bratislava

Melódie z čias propeleru a plynových lámp

20.5.2012, 17.00 h
., Mestské divadlo P.O.Hviezdoslava
vstupné: 15 €, seniori a študenti 12 €

Predpredaj v sieti Ticketportal, v deň podujatia v pokladni MDPOH od 15.00 h

Program koncertu 20.5.2012
1. Johann Strauss  Cigánsky barón – predohra     
2. Franz Lehár  Pieseň Ilony z operety Cigánska láska (Fabianová) 
3. Johann Strauss  Písanie a čítanie z operety Cigánsky barón (Malachovský) 
4. Franz Lehár  Pieseň Vilje z operety Veselá vdova (Hornyáková)  
5. Johann Strauss  Tik-Tak polka       
6. Johann Strauss  Hrám nevinnú z vidieka z operety Netopier (Bernáthová) 
7. Franz Lehár  Priatelia, život stojí za to žiť z operety Giuditta (Klein)  
8. Johann Strauss  hlasy domova z operety Netopier (Ballová)   
9. Johann Strauss  Čardáš z opery Rytier Pázmán     
Prestávka
10. Johann Strauss  Sperl-galop       
11. Charles Gounod Valčík Júlie z opery Rómeo a Júlia (Hornyáková)  
12. Gioacchino Rossini La calunnia z opery Barbier zo Sevilly (Malachovský)  
13. Giacomo Puccini ária Mimi z opery Bohéma (Ballová)    
14. Johann Strauss  Nech sa páči – polka       
15. Gaetano Donizetti ária z opery Dcéra pluku (Klein)    
16. Georges Bizet  Habanera z opery Carmen (Fabianová)    
17. Gaetano Donizetti Duet z opery Nápoj lásky (Bernáthová, Klein)   
18. Charles Gounod Faustov valčík       

Prídavok
Emerich Kálmán Chcem tancovať z operety Čardášová princezná

Sólisti:
Monika Fabianová – mezzosoprán
Jana Bernáthová – soprán
Eva Hornyáková – soprán
Linda Ballová – soprán
Otokar Klein – tenor
Martin Malachovský – bas

Metropolitný orchester Bratislava
Dirigent – Martin Mázik

VSTUPENKY NAMetropolitný orchester BratislavaUŽ V PREDAJI !!

Top