Metropolitný orchester Bratislava

Metropolitný orchester Bratislava
„Melódie z čias propeleru a plynových lámp“

Dátum/Date: 20.5.2012 o 17:00 hod.
Miesto konania/Place of event: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Popis/Description:
Sólisti:
Monika Fabianová – mezzosoprán
Jana Bernáthová – soprán
Eva Hornyáková – soprán
Linda Ballová – soprán
Otokar Klein – tenor
Martin Malachovský – bas

Metropolitný orchester Bratislava
Dirigent – Martin Mázik

vstupné: 15 €, seniori a študenti 12 €

VSTUPENKY NA Metropolitný orchester Bratislava UŽ V PREDAJI!

Top