VEČER TANEČNÉHO UMENIA VŠMU

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a
Vysoká škola múzických umení

pozývajú na

Večer tanečného umenia VŠMU
Tanečné predstavenie Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU k 60. výročiu založenia katedry.

Dátum: 29. mája 2012 19.00 h.
Miesto predstavenia: MDPOH
Vstupné: 4 €, študenti a seniori 2 €


Program Večera tanečného umenia VŠMU je zostavený z bakalárskych a  diplomových  prác študentov tanečnej interpretácie a choreografie Katedry tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Tanečné predstavenie je zároveň prezentáciou práce pedagógov i absolventov Katedry tanečnej tvorby.

VSTUPENKY NA VEČER TANEČNÉHO UMENIA VŠMU UŽ V PREDAJI !!

Top