Ponor (Sladké hry minulej sezóny)

DIVADLO PONOR

Metódou kolektívnej tvorby, príznačnej pre slovenského divadelníka Blaha Uhlára, vznikla inscenácia Ponor (Sladké hry minulej sezóny), ktorú ako režisér pripravil s trnavským ochotníckym súborom DISK. V sedemnástich krátkych obrazoch sa desať hercov ponorilo do vlastného vnútra a poodhalilo svoje pocity, vzťahové problémy a postrehy – niektoré navonok banálne, iné bytostné. Ľudské stanoviská vyslovené v divadelnom priestore – hovorí Blaho Uhlár, ktorý v inscenácii s divadelným citom strieda monologické výstupy s kolektívnymi, humorné pasáže so smutnými, staršiu generáciu s mladšou alebo ich mixuje. Po smutnom vyznaní na psychicky labilného vykladača zeleniny tak napríklad nasleduje rozhovor o hľadaní animovanej kačičky Tweetieho, ktorej cielená banalita je v zjavnom kontraste k zlomenému hrdinovi z predchádzajúcej etudy či k romantickej slečne z tej nasledujúcej. Krátkosť väčšiny obrazov neumožňuje načretie do plnej hĺbky situácií, avšak detail, scénický či verbálny, dokáže mnohokrát vyvolať bezprostrednú silnú emóciu. Tá najsilnejšia prichádza v závere, v obraze s podtitulom O rakovine. V prítmí obnažená herečka (sugestívna Monika Babicová) šeptá do mikrofónu o tom, ako sa rozhodla ignorovať hrčku na prsníku, pretože odmietla prijať pravdu. Očistné divadelné situácie však zažívajú a sprostredkúvajú rovnakým dielom aj ostatní herci. Bezprostredne ponorení do svojho ja...


Ukážka z predstavenia Ponor (Sladké hry minulej sezóny).Top