Pre organizátorov

Pre organizátorov

Online predajný a rezervačný systém Ticketportal
Naša spoločnosť predáva vstupenky prostredníctvom vlastného predajného a rezervačného systému Ticketportal.

Hlavným cieľom informačného a rezervačného systému Ticketportal je v prvom rade uľahčiť všetkým záujemcom získavanie informácií hlavne o rôznych kultúrnych, ale aj športových akciách ako aj realizácia rezervácií alebo priameho predaja vstupeniek na tieto akcie.

Všetkým organizátorom ponúkame pre predaj vstupeniek využitie systému, ktorý zákazníkom umožňuje:

  • - výber konkrétneho miesta v konkrétnom hľadisku daného predstavenia
   • - pohodlný a pružný manažment všetkých pravidelných akcií, založený na moderných technológiách
    • - pohodlný a pružný manažment jednorazových akcií
     • - rýchle a jednoduché objednávanie či priamy predaj vstupeniek na vybrané predstavenie
      • - rýchle a prehľadné vyhľadávanie informácií o konaných akciách 
       • - rýchle a prehľadné informácie o zmenených a zrušených predstaveniach
        • - rýchle a prehľadné informácie o pokynoch k predstaveniam
         • - prehľadné lokalizácie s miestom konania


Organizátorom ponúkame prepojenie systému Ticketportal s ich internetovými stránkami, na ktoré vieme umiestniť online predajný a rezervačný systém Ticketportal alebo iba niektoré požadované časti

Ďalej organizátorom ponúkame využitie systému, ktorý im umožňuje:
- online prehľad predaja
- štatistiky, manifesty
- uvoľňovanie vstupeniek do predaja, prípadne stiahnutie z predaja
- tlač vstupeniek pre PR potreby organizátora s ľubovoľným textom na miesto ceny

Spôsoby distribúcie vstupeniek
Pre distribúciu vstupeniek využíva naša spoločnosť niekoľko distribučných kanálov, ktoré pokrývajú široké spektrum záujemcov o vstupenky na kultúrne a športové akcie, ako sú:
- vyzdvihnutie vstupeniek priamo na predajnom mieste prostredníctvom rezervácie alebo po uhradení cez Internet
- zaslanie vstupeniek kuriérom na požadovanú adresu po uhradení cez Internet
- vytlačenie vstupeniek priamo v pohodlí Vášho domova hneď po uhradení cez Internet
- zaslanie vstupeniek priamo do aplikácie Ticketportal na Vašom smartfóne hneď po uhradení cez Internet

Všetky rezervácie prostredníctvom nášho systému sú zadarmo.
Cena vstupeniek je vo všetkých distribučných kanáloch Ticketportal rovnaká.
Pri väčšine podujatí garantujeme zákazníkom zhodnú cenu s cenou vstupeniek u organizátora.

1) Obchodné oddelenie
Obchodné oddelenie našej spoločnosti využíva všetky dostupné možnosti predaja a distribúcie vstupeniek:
- oslovenie a práca s databázou
- hromadné objednávky telefónom a e-mailom
- priamy predaj vstupeniek jednotlivcom
- zasielanie vstupeniek na dobierku, kuriérom, poštou
- dobíjanie elektronických vstupeniek

2) Vlastná predajná sieť Ticketportal
predajná sieť Ticketportal zahŕňa viac ako 350 predajných miest po celej Slovenskej republike. Naša online predajná sieť zahŕňa tradičné typy predajných miest ako sú mestské informačné centrá, cestovné kancelárie, siete predajní periodickej a neperiodickej tlače a doplnkových tovarov, hotely a ďalšie subjekty v závislosti na konkrétnych miestnych podmienkach.

Zákazník si na týchto vybraných predajných miestach môže vstupenky na akékoľvek ponúkané predstavenie:
- rezervovať
- priamo zakúpiť
- vyzdvihnúť a zaplatiť vstupenky rezervované prostredníctvom Internetu
- vyzdvihnúť zaplatené vstupenky prostredníctvom služby CardPay / TatraPay

Predajné sieť vie poskytnúť informácie o konkrétnych predstaveniach, o zmenených predstaveniach prípadne zrušených predstaveniach.

3) Internet
Internetový portál www.ticketportal.sk ponúka zákazníkovi širokú škálu možností, ako získať požadované vstupenky:      
- online rezervácie cez Internet s následným vyzdvihnutím a zaplatením na vybranom predajnom mieste Ticketportal  
- online rezervácia s následnou platbou a zaslaním kuriérom  
- platby prostredníctvom VISA, MC s možnosťou:          
a) vyzdvihnutia vstupeniek na vybraných predajných miestach siete Ticketportal          
b) doručenie uhradených vstupeniek kuriérom

4) Mobilné aplikácie
CheckTicket je mobilná aplikácia na overovanie vstupeniek predávaných v sieti Ticketportal. Slúži pre zmluvných partnerov Ticketportalu (organizátorov) na kontrolu vstupeniek pri vstupe na hudobné, kultúrne a športové podujatia.

O vstupenkách
Predtlačené formuláre našich vstupeniek pripravujeme v spolupráci so zahraničnou tlačiarňou cenín. Všetky vstupenky predávané našou spoločnosťou sú chránené proti falšovaniu špeciálnymi ochrannými znakmi. Naša spoločnosť ako prvá na trhu v Slovenskej republike začala tlač vstupeniek na predtlačené archy veľkosti formátu A4.

Vstupenky dodávame aj na zákazku pre potreby organizátorov rôznych kultúrnych a športových akcií.

V prípade záujmu nás kontaktujte na obchod@ticketportal.sk

Top