Technické podmienky

Tieto Technické podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok poskytovania reklamných služieb spoločnosti Ticketportal, s.r.o. 

  • Reklama musí rozmermi zodpovedať pozícii, pre ktorú je určená
   • Nesmie prekračovať limity povolenej veľkosti stanovené pre daný formát
    • Nesmie neúmerne zaťažovať procesor počítača
     • Nesmie byť zavádzajúca v zmysle napodobovania grafického rozhrania žiadneho operačného systému, webového prehliadača alebo ich súčastí
      • Nesmie napodobovať brand ticketportal a jeho služieb
       • Nesmie byť agresívne blikajúca
        • Nesmie byť vulgárna, neetická a v rozpore s dobrými mravmi
         • Akceptované sú len kreatívy v grafickom formáte (*.gif, *.jpg, *.png) alebo flashové animácie (*.swf)
          • Flashové formáty musia byť do verzie 8 a nižšie 
           • Flashové formáty musia mať definovaný preklik pomocou nasledujúceho ActionScriptu: on (release) { getURL(_root.clickTAG, _root.target); }
            • Neštandardné formáty musia obsahovať na každom snímku animácie zreteľne viditeľný zatvárací prvok "krížik" alebo textový ekvivalent "zavrieť", umožňujúci zavrieť alebo minimalizovať kreatívu mimo plochu obsahu stránky
             • Ak je súčasťou reklamy prekrývajúcej obsah stránky transparentná plocha, táto nesmie obsahovať preklik
              • Neštandardné formáty sú dodávané aj s obsluhujúcimi JavaScript kódmi už vyladené pre stránku, kam je zamýšľané ich nasadenie. Ak nie je dodaný formát korektne použiteľný pre istý typ prehliadača (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome a iné) napr. ak nefunguje správne zatvárací prvok, nebude sa v ňom zobrazovať vôbec
               • Neštandardné formáty sú dodávané v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 4 pracovné dni pred začatím kampane.
                • Video a reklamné formáty so zvukom musia obsahovať štandardné ovládacie prvky PLAY, STOP, PAUSE, ktoré sú viditeľné počas celej doby prehrávania, na každom snímku animácie. Ak má banner aj zvukovú stopu, musí obsahovať aj štandardný ovládací prvok pre vypnutie a zapnutie zvuku ako aj pre reguláciu intenzity zvuku. Prehrávanie sa aktivuje až po interakcii užívateľa, kliknutím na ovládací prvok (PLAY), nikdy nie automaticky pri načítaní stránky, kde sa dané video alebo zvukový formát nachádza
                 • Použitie externých kódov pre zobrazovanie reklamy sa nepripúšťa z dôvodu zachovania funkcionality a bezpečnosti. Pripúšťa sa jedine použitie externých kódov pre meranie zobrazení a počtov preklikov v inom systéme (merací bod a URL).
Top