KATEDRÁLNY ORGANOVÝ FESTIVAL BRATISLAVA

KATEDRÁLNY ORGANOVÝ FESTIVAL BRATISLAVA
3. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU

Dátum: 9. AUGUST - 13. SEPTEMBER 2012
Miesto predstavení: KATEDRÁLA SV. MARTINA

V akusticky a výtvarne jedinečnom priestore Katedrály sv. Martina v Bratislave na vynikajúcom organe legendárneho nemeckého organárskeho majstra Geralda Woehla bude od 9. 8. - 13. 9. 2012 prebiehať III. ročník medzinárodného Katedrálneho organového festivalu Bratislava. Podujatie, ktoré sa bude konať pod záštitou bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského a ministra kultúry SR pána Mareka Maďariča poslucháčom ponúkne 7 koncertov. Festival otvorí renomovaná slovenská organistka Monika Melcová. Záverečný recitál bude patriť francúzskej organovej legende - svetoznámemu parížskemu organistovi a skladateľovi Danielovi Rothovi, ktorý je svojím virtuóznym interpretačným umením a postom titulárneho organistu v slávnom parížskom chráme St. Sulpice priamym nasledovníkom veľkých francúzskych organistov-skladateľov ako Charles Maria Widor a Marcel Dupré. Okrem sólových recitálov ponúkne festival aj koncerty organ plus. V rámci programu sa predstaví renomovaný poľský organista Roman Perucki a huslistka Maria Perucka. Výnimočným bude koncert v nedeľu 2.9., kde zaznie organ ako sólový nástroj s orchestrom Slovenskej filharmónie, ale aj zbory Technik a Tirnavia. Sólistom koncertu bude dómsky organista z Regensburgu Josef Stoiber a dirigentom Rastislav Štúr.

Katedrálny organový festival je súčasťou festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2012 a zároveň je zaradený medzi aktivity Cyrilometodského roka. Festival sa koná vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, Bratislavského samosprávneho kraja, Goetheho inštitútu, Poľského inštitútu a Rakúskeho kultúrneho fóra.

vstupné / entrance fee: 7 €
koncerty 2. a 13. 9.: 12 €


VSTUPENKY/TICKETS na podujatie KATEDRÁLNY ORGANOVÝ FESTIVAL BRATISLAVA

Top