THE HUMAN BODY EXHIBITION

THE HUMAN BODY EXHIBITION


Dátum/Date: 24.08.2012 - 15.12.2012
Miesto konania/Place of event: Incheba Expo Bratislava, Pavilón D2


·  Na výstave je zakázané fotografovanie a natáčanie obrazových záznamov.

·  Návštevníci sú povinní si odložiť kabáty, bundy, kabelky, batohy a ďalšiu batožinu do šatne – 0,50 €

·  Je zakázané v celom priestore výstavy jesť a piť.

·  Je zakázané v celom priestore výstavy fajčiť.

·  Je zakázané vstupovať so zvieratami.

·  Je zakázané vstupovať s kočiarom (možno odložiť v šatni).

·  Na výstavu nebudú vpustení návštevníci pod vplyvom drog, alkoholu alebo iných omamných látok.

·  Deti do 10 rokov môžu výstavu navštíviť len v sprievode zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov.

·  Priestor je monitorovaný kamerovým systémom, zakúpením vstupenky dáva návštevník súhlas k tomuto  monitoringu. Videozáznam podlieha zákonu o ochrane osobných údajov.

·  V prípade porušenia akéhokoľvek z týchto pravidiel je usporiadateľ oprávnený bez omeškania návštevníka bez náhrady vstupenky z výstavy vykázať.

·  Prosíme všetkých návštevníkov o slušné a tiché správanie, aby nerušili ostatných návštevníkov výstavy. Zároveň tým vyjadrí úctu ľuďom, ktorí dali súhlas na použitie svojich tiel na vedecké účely, a jedine vďaka nim táto výstava mohla vzniknúť.

Vstupenky na THE HUMAN BODY EXHIBITION

Cena vstupeniek THE HUMAN BODY EXHIBITION

Prevádzková doba výstavy THE HUMAN BODY EXHIBITION

Informácie k vstupu a vstupenkám THE HUMAN BODY EXHIBITION

Top