STING: BACK TO BASS Fall Tour 2012-Informácia pre vozíčkárov

Pri vstupe do Arény použite špeciálne označený vchod v časti A (pravé/západné krídlo). Na 1. poschodie sa presuniete výťahom (ten sa nachádza priamo pri vchode).
Pre imobilných návštevníkov je v STEEL ARÉNE v Košiciach vyhradená časť nad sektorom B12. Vozíčkár aj doprovod sú povinní zakúpiť si vstupenku podľa vlastného uváženia ,odporúčame v sektore B12. Ak si zakúpia vstupenku v inom sektore - do sektoru B12 budú vpustení a doprovodu bude umožnené byť pri vozíčkarovi.
Povolená je ako doprovod len 1 osoba.

V prípade záujmu o vstupenky pre vozíčkára a doprovod je potrebné kontaktovať nás na e-mailovej adrese: help@ticketportal.sk, kde budú doriešené všetky náležitosti.
Top