Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil

Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil – OSNJ (Národný mládežnícky symfonický orchester) z Čile vystúpi v Bratislave – tlačová správa
(Ján Juráš, Ars ante portas,
jan@juras.sk, 0905 716 851, www.juras.sk)

Nadácia Výskum rakoviny
Ars ante portas, o. z. 
Rozhlas a televízia Slovenska

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL JUVENIL
Národný mládežnícky symfonický orchester (Čile)
Dirigent José Luis Domínguez

Štvrtok 4. október 2012,  19.00 hod.
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna ul., Bratislava

Program:
Ludwig van Beethoven (Nemecko): Symfónia č. 7 A dur Op. 92
I. Poco sostenuto – Vivace
II. Allegretto
III. Presto
IV. Allegro con brio
 
Igor Bázlik (Slovensko): Carpe diem – malá orchestrálna predohra

José Pablo Moncayo (Mexiko): Huapango

Enrique Soro (Čile): Tres aires chilenos para orquesta (Tri čílske piesne pre orchester)
Allegro ma non troppo        
Moderato – Allegro – Moderato      
Allegro moderato    

Luis Advis (Čile): Suite Latinoamericana
Interludio 
Marcha-Rancho    

Arturo Márquez (Mexiko): Danzón Nº 2

Alberto Ginastera (Argentína): Suite del Ballet Estancia     
Los Trabajadores Agricolas
Danza del tirigo
Los peones de hacienda
Malambo

Vstupné 13 €/7 € (mládež do 18 rokov, seniori nad 62 rokov, ZŤP)  


V rámci svojho európskeho turné s názvom „The Playing Dreams tour“ – „Turné Hrajúce sny“ zavíta 4. októbra 2012 na Slovensko čilský 75-členný  Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, OSNJ (Národný mládežnícky symfonický orchester). Cieľom turné (21. 9. – 8. 10. 2012) je predstaviť talent mladých čilských muzikantov na medzinárodnej scéne, posilniť kultúrne väzby s inými krajinami a priniesť mladým hudobníkom pozitívnu životnú skúsenosť. Okrem Bratislavy bude OSNJ koncertovať v Nemecku (Brémy, Berlín, Kolín n. R., Mníchov), Rakúsku (Viedeň) a Českej republike (Praha). Turné umožnila podpora Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles (Nadácia pre mládežnícke a detské orchestre), ktorej prezidentkou je prvá dáma Čile – pani Cecilia Morel, ktorá sa vyjadrila: „Duchom tohto turné  je hudba a krása“. Pre výkonnú riaditeľku nadácie Maritzu Parada  „títo mladí ľudia majú veľkého ducha, sú vždy pripravení učiť sa a odovzdať na pódiu všetku svoju energiu a talent. Som presvedčená, že náš orchester podá v Európe najlepší výkon a zvýši dobré meno Čile.“
 
V Bratislave vystúpi OSNJ vo štvrtok 4. októbra 2012 o 19.00 hod. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici. Týmto koncertom  sa začne rad charitatívnych, kultúrnych a športových podujatí pri príležitosti 20. výročia založenia Nadácie Výskum rakoviny (1993). Spoluorganizátormi koncertu sú občianske združenie Ars ante portas a Rozhlas a televízia Slovenska. Koncert v Bratislave iniciovalo Veľvyslanectvo Čílskej republiky v Rakúsku a Honorárny konzulát Čílskej republiky na Slovensku.
Ponúknutý skvelý program koncertu doplnil dirigent OSNJ José Luis Domínguez o malú orchestrálnu predohru Carpe diem slovenského skladateľa Igora Bázlika, ktorá Domíngueza, aj jeho mladých muzikantov nadchla hneď po prvom vypočutí zaslanej nahrávky. Na koncerte zaznie 7. symfónia Ludwiga van Beethovena a temperamentné latinsko-americké diela ako Huapango (José Pablo Moncayo – Mexico), Danzón Nº 2  (Arturo Márquez – Mexico), Suita z baletu Estancia (Alberto Ginastera – Argentina). A pravdaže aj skladby čilských skladateľov: Tres aires chilenos para orquesta – Tri čilské piesne pre orchester (Enrique Soro) a časti Suite Latinoamericana (Luis Advis).

Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, OSNJ založil v roku 1992 maestro Fernando Rosas a pozostáva zo študentov vo veku do 24 rokov. Študenti získavajú štipendium pre štúdium pod vedením dirigenta José Luis Domíngueza. Orchester im ponúka jedinečnú príležitosť na získanie skúseností orchestrálneho hrania, nácvik pod vedením renomovaných dirigentov a výučbu s najlepšími profesionálnymi hudobníkmi. Unikátne pedagogické schopnosti v rámci individuálnych, ako aj skupinových seminárov prinášajú navyše aj učitelia z Orquesta Filarmònica de Santiago a Orquesta Sinfónica de Chile. OSNJ koncertoval v najvýznamnejších koncertných sálach v Čile, ako aj vo Venezuele (1994), Kolumbii (1996) a USA (2001).  Získal viaceré prestížne ocenenia: cenu Apes, Art Critic’s Circle a cenu Altazor. Jeho repertoár zahŕňa diela ako Mahlerova Symfónia č. 1 D dur Titan, Stravinského Vták-ohnivák, Brucknerova 4. symfónia, Straussov Don Juan, ako aj symfónie Čajkovského, Beethovena a skladby čílskych a latinsko-amerických skladateľov. Orchester si trúfol aj na operný žáner a sólisti sa zaskveli v predstaveniach ako Pucciniho Tosca, či  Donizettiho Don Pasqule. Symfonický repertoár dopĺňajú aj zborové diela ako Orffova Carmina Burana a Mozartovo Requiem. 

José Luis Domínguez (1971) patrí medzi najuznávanejších čilských dirigentov, svoju profesionálnu kariéru začal ako 21-ročný. V súčasnosti je rezidentným dirigentom Orquesta Filarmónica de Santiago, jedného z najlepších orchestrov Latinskej Ameriky, s ktorým uvádza operné, baletné aj symfonické diela v Čile aj v zahraničí. Ako hosť dirigoval v Španielsku, Nemecku, Argentíne, v štátoch Strednej Ameriky. S Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile, ako jeho „Director Titular“, hudobný riaditeľ, pripravuje každoročne tucty symfonických programov pre domáce aj zahraničné publikum (Peru, Argentína, Venezuela, Kolumbia, USA)

Čílska Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles (Nadácia pre mládežnícke a detské orchestre) uzrela svetlo sveta v roku 2001 a v súčasnosti pomáha takmer štyrom stovkám mládežníckych a detských orchestrov naprieč celou krajinou od Arica až po Punta Arenas. Napomáha nielen existujúcim orchestrom, ale umožňuje aj vznik nových hudobných telies. Jej hlavným poslaním je podporovať sociálny, kultúrny a vzdelávací rozvoj Čilskej republiky. Poskytuje granty pre mladých umelcov pochádzajúcich najmä zo sociálne slabších rodín, organizuje kurzy pre hru na jednotlivých hudobných nástrojoch a kurzy dirigovania, usporadúva súťaže, festivaly a sezónne koncerty. Získané štipendiá umožňujú mladým ľuďom bezplatné súkromné hodiny hudobnej výuky a pomáhajú pokryť potreby členov orchestrov, ktorí majú  sociálne a ekonomické ťažkosti, ako aj náklady na ubytovanie vo vysokoškolských internátoch. V súčasnosti takto podporuje 1000 detí a mladých ľudí. Zapojenie detí do hudobných orchestrov ponúka príležitosť na zlepšenie kvality ich života a členovia mládežníckych orchestrov môžu medzi sebou nadväzovať priateľstvá v rámci celej krajiny. Členstvo v orchestri ponúka rovnaké možnosti nezávisle od sociálneho zázemia, rodinám mladých hudobníkov rozšíri obzor, podporuje kultúrny rozvoj a najmä buduje sebaúctu. V orchestri pracujú deti spoločne, čím sa rozvíja ich tímový duch. Nepotulujú sa a sú zároveň uchránené od drog, násilia a alkoholizmu. Navyše sa u nich stimulujú hodnoty ako trpezlivosť, vytrvalosť, solidarita, priateľstvo a oddanosť. Hudobné vzdelávanie napomáha zvyšovanie schopnosti koncentrácie, čo sa neskôr prejaví pokrokmi v ich vysokoškolskej kariére. Zhruba 10 000 detí a mladých ľudí odohrá ročne 3 000 koncertov a osloví hudbou približne milión ľudí.

VSTUPENKY/TICKETS na podujatie Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil

Top