WESTERNOVÉ PRETEKY

WESTERNOVÉ PRETEKY

Dátum/Date: 8.6. a 9.6.2013 od 09:00hod.
Miesto konania/Place of event: Ranč na striebornom jazere, 924 01  Galanta
Popis/Description:
Westernové preteky B, spojené s III.pretekom Westernovej Hobby ligy. Už od 9.00 hodiny sa v sobotu i v nedeľu začína atraktívny
program súťaží v rýchlostných, pracovných a drezúrnych disciplínach, s možnosťou zajazdiť si na koníku aj pre vaše deti.

Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and tickets for children: 50%

VSTUPENKY/TICKETS na podujatia WESTERNOVÉ PRETEKY

Top