zmeny a zrusenia - generovanie textov

"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + p_nazov_akcie_nove_do_rs_en + "on " + p_datum_akcie_nove_en + " in " + p_miesto_konania_nove_en + "."; p_text_do_pm = p_text_do_pm + p_nazov_akcie_nove_do_pm + "v " + p_datum_akcie_nove + " v " + p_miesto_konania_nove + "."; if(kpt_tp_listky_zostavaju_platne == 1) { //ak listky zostavaju platne, tak.. p_text = p_text + "\nZakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.\n"; p_text_en = p_text_en + "\nPurchased tickets remain valid.\n"; p_text_do_rs = p_text_do_rs + "

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + "

Purchased tickets remain valid.

"; p_text_do_pm = p_text_do_pm + "

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

"; } } else { //ak je zrusenie, tak pozatvarat tag P p_text = p_text + "\n"; p_text_en = p_text_en + "\n"; p_text_do_rs = p_text_do_rs + ""; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + ""; p_text_do_pm = p_text_do_pm + ""; } if(kpt_tp_listky_sa_mozu_vracat == 1) { //ak sa listky mozu vracat, tak vypisat ze sa mozu vracat a ako.. p_text = p_text + "\nKlienti"; p_text_en = p_text_en + "\nClients"; p_text_do_rs = p_text_do_rs + "

Klienti"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + "

Clients"; p_text_do_pm = p_text_do_pm + "

Klienti"; if(kpt_tp_zmena_zrusenie != 1) { p_text = p_text + ", ktorým zmena nevyhovuje,"; p_text_en = p_text_en + " who are not satisfied with the change"; p_text_do_rs = p_text_do_rs + ", ktorým zmena nevyhovuje,"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + " who are not satisfied with the change"; p_text_do_pm = p_text_do_pm + ", ktorým zmena nevyhovuje,"; } p_text = p_text + " môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili"; p_text_en = p_text_en + " might return tickets only to point of sale where they purchased them"; p_text_do_rs = p_text_do_rs + " môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + " might return tickets only to point of sale where they purchased them"; p_text_do_pm = p_text_do_pm + " môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili"; if(kpt_tp_zmena_zrusenie != 1 && kpt_tp_datum_mozno_vracat_do.length > 0) { // ak je dane, dokedy sa mozu vracat lsitky.. p_text = p_text + " najneskôr do " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do + " !"; p_text_en = p_text_en + " until " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do + " !"; p_text_do_rs = p_text_do_rs + " najneskôr do " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do + "!"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + " until " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do + "!"; p_text_do_pm = p_text_do_pm + " najneskôr do " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do + "!"; } else { p_text = p_text + "."; p_text_en = p_text_en + "."; p_text_do_rs = p_text_do_rs + "."; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + "."; p_text_do_pm = p_text_do_pm + "."; } p_text = p_text + "\n"; p_text_en = p_text_en + "\n"; p_text_do_rs = p_text_do_rs + "
"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + "
"; p_text_do_pm = p_text_do_pm + "
"; p_text = p_text + "\nVstupenky uhradené Benefitovou poukážkou je nutné"; //TODO !!! p_text_en = p_text_en + "\nTickets paid by Benefit voucher must be delivered on working days from 9:00AM to 5:00PM at the seling outlet Ticketportal Central, Metodova street no. 6, Bratislava"; p_text_do_rs = p_text_do_rs + "
Vstupenky uhradené Benefitovou poukážkou je nutné"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + "
Tickets paid by Benefit voucher must be delivered on working days from 9:00AM to 5:00PM at the seling outlet Ticketportal Central, Metodova street no. 6, Bratislava."; p_text_do_pm = p_text_do_pm + "
Vstupenky uhradené Benefitovou poukážkou je nutné"; if(kpt_tp_zmena_zrusenie != 1 && kpt_tp_datum_mozno_vracat_do.length > 0) { // ak je dane, dokedy sa mozu vracat lsitky.. p_text = p_text + " najneskôr do " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do; p_text_en = p_text_en + " until " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do; p_text_do_rs = p_text_do_rs + " najneskôr do " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do + ""; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + " until " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do + ""; p_text_do_pm = p_text_do_pm + " najneskôr do " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do + ""; } p_text = p_text + " doručiť v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod. na pobočke Ticketportal Central, Metodova 6, Bratislava.\n"; p_text_en = p_text_en + ".\n"; p_text_do_rs = p_text_do_rs + " doručiť v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod. na pobočke Ticketportal Central, Metodova 6, Bratislava.
"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + ".
"; p_text_do_pm = p_text_do_pm + " doručiť v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod. na pobočke Ticketportal Central, Metodova 6, Bratislava.
"; p_text = p_text + "V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom internetu, môže požiadať o vrátenie peňazí"; p_text_en = p_text_en + "In case client bought his ticket through the internet he can ask for refund"; p_text_do_rs = p_text_do_rs + "V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom internetu, môže požiadať o vrátenie peňazí"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + "In case client bought his ticket through the internet he can ask for refund"; p_text_do_pm = p_text_do_pm + "V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom internetu, môže požiadať o vrátenie peňazí"; if(kpt_tp_zmena_zrusenie != 1 && kpt_tp_datum_mozno_vracat_do.length > 0) { // ak je dane, dokedy sa mozu vracat lsitky.. p_text = p_text + " najneskôr do " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do; p_text_en = p_text_en + " until " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do; p_text_do_rs = p_text_do_rs + " najneskôr do " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do + ""; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + " until " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do + ""; p_text_do_pm = p_text_do_pm + " najneskôr do " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do + ""; } p_text = p_text + " nasledujúcim spôsobom:\n"; p_text_en = p_text_en + " through following method:\n"; p_text_do_rs = p_text_do_rs + " nasledujúcim spôsobom:
"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + " through following method:
"; p_text_do_pm = p_text_do_pm + " nasledujúcim spôsobom:
"; var p_text_vracania_adresa = "reklamacie@ticketportal.sk"; var p_text_vracania_adresa_html = "reklamacie@ticketportal.sk"; //var p_text_vracania_sk_1 = " osobne, aj s lístkami (alebo HomeTicket vstupenkami), kde klientovi budú vrátené peniaze v hotovosti. V prípade, ak príde iná osoba ako je v registrácii, je potrebné splnomocnenie na prevzatie peňazí. Pri vstupenkách s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket aj čestné prehlásenie, že vstupenky nefalšoval a nezneužil a vrátenie peňazí si klient bude nárokovať len raz (stačí vypísať na centrále, kde dostanete tlačivo),"; //var p_text_vracania_sk_2 = " mailom, na reklamacie@ticketportal.sk, spolu so žiadosťou o vrátenie peňazí, detailom transakcie a v prípade vstupeniek s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket poslať e-mailom aj lístky v prílohe (najlepšie vo formáte PDF) spolu s čestným prehlásením, že vstupenky nefalšoval a nezneužil a vrátenie peňazí si klient bude nárokovať len raz. Detail transakcie musí obsahovať dátum, sumu a príjemcu. Detailom transakcie sa myslí potvrdenie z prehľadu obratov na Vašom účte. Ak boli vytlačené originál vstupenky, tak zaslať poštou na adresu Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, P.O.Box 65, 810 05 Bratislava. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená. Ak ste platili zo zahraničného účtu a želáte si vrátiť peniaze na iný zahraničný účet, ako ten, z ktorého bola platba hradená, je potrebné priložiť údaje o danom účte (SWIFT, IBAN, názov účtu, názov a poštovú adresu banky) spolu so súhlasom, že poplatky za vrátenie peňazí na iný zahraničný účet budete znášať v plnom rozsahu. Poznámka: V prípade zaslania žiadosti o vrátenie peňazí formou e-mailu na reklamacie@ticketportal.sk, nie je potrebné vstupenky vo forme HomeTicket doposielať poštou ak ste ich poslali v prílohe e-mailu ako PDF súbor alebo ako ich sken,"; var p_text_vracania_sk_2_1bold = " pri platbe formou CARDPAY (platba kartou) - mailovou formou/mailom na adrese "; var p_text_vracania_sk_2_2bold = ". K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF."; var p_text_vracania_sk_2_3normal = " V prípade že boli vstupenky doručené poštou je nutné ich zaslanie na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 65, 810 05 Bratislava. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená,"; //var p_text_vracania_sk_3 = " poštou, zaslať vstupenky spolu so žiadosťou o vrátenie peňazí a detailom transakcie, na adresu Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, P.O.Box 65, 810 05 Bratislava. Detail transakcie musí obsahovať dátum, sumu a príjemcu. Detailom transakcie sa myslí potvrdenie z prehľadu obratov na Vašom účte. V prípade vstupeniek s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket poslať aj lístky spolu s čestným prehlásením, že vstupenky nefalšoval a nezneužil a vrátenie peňazí si klient bude nárokovať len raz. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená. Ak ste platili zo zahraničného účtu a želáte si vrátiť peniaze na iný zahraničný účet, ako ten, z ktorého bola platba hradená, je potrebné priložiť priložiť údaje o danom účte (SWIFT, IBAN, názov účtu, názov a poštovú adresu banky) spolu so súhlasom, že poplatky za vrátenie peňazí na iný zahraničný účet budete znášať v plnom rozsahu"; var p_text_vracania_sk_3_1bold = " pri platbe formou internet banking (napr.: SporoPay, ČSOBpay, TatraPay , ePlatby VÚB, ...) - mailovou formou/mailom na adrese "; var p_text_vracania_sk_3_2bold = ". K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF."; var p_text_vracania_sk_3_3normal = " V prípade že boli vstupenky doručené poštou je nutné ich zaslanie na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 65, 810 05 Bratislava."; var p_text_vracania_sk_3_4bold = " Tak isto prosíme aj o doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum, číslo účtu platcu a prijímateľa finančných prostriedkov."; var p_text_vracania_sk_3_5normal = " Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená."; //var p_text_vracania_en_1 = " in person, with genuine tickets (or HomeTicket tickets). The money will be refunded in cash. If the person claiming refund is not the person, who paid for these tickets, he/she will need an authorization from the client. In case of tickets in the form of HomeTicket (i.e. tickets printed at home on a white paper), we would also need a declaration on oath that the client did not duplicate or misuse the tickets, and he/she will claim the refund only once (the client can write this declaration directly at our main office, where we have the required document),"; //var p_text_vracania_en_2 = " through e-mail, to the e-mail address reklamacie@ticketportal.sk, with a claim for a refund and the details of the transaction. In case the client has HomeTicket tickets, he or she will have to attach the tickets to the e-mail (preferably in PDF format). With HomeTicket tickets, the client will also have to include into e-mail a declaration on oath that he or she did not duplicate or misuse the tickets and he/she will claim the refund only once. Details of the transaction have to include the date, sum and the recipient. Detail of the transaction is meant a statement from the overview of turnover on your bank account. If the tickets were printed on genuine Ticketportal paper (i.e. they were printed at a selling outlet), the client will have to send the tickets via post to the address Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, P.O.Box 65, 810 05 Bratislava, Slovak Republic. The refund will be sent to the account, from which the client made the payment. If you paid from foreign account and you wish the payment to be refunded to another foreign account, you will have to include details of the account (SWIFT, IBAN, account name, name and post address of the bank) with an agreement, that you will pay the fees for this transfer. Note: In the case of the request for a refund by e-mail to reklamacie@ticketportal.sk is not necessary to resend tickets as HOMEticket by post if you send them in e-mail as a PDF file or as a scan,"; var p_text_vracania_en_2_1bold = " if the payment was transfered via CARDPAY (card payment) - write an email claim to: "; var p_text_vracania_en_2_2bold = ". It is necessary to attach your tickets to the request in PDF form."; var p_text_vracania_en_2_3normal = " In case your tickets were delivered via postal service, it is necessary to send them back to the address: Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 65, 810 05 Bratislava. Payment will be refunded to the same bank account which was used to pay for purchase,"; //var p_text_vracania_en_3 = " through post, send the tickets with a claim for refund and the details of the transaction, to the address Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, P.O.Box 65, 810 05 Bratislava, Slovak Republic. Details of the transaction have to include the date, sum and the recipient. Detail of the transaction is meant a statement from the overview of turnover on your bank account. With HomeTicket tickets, the client will also have to include a declaration on oath that he or she did not duplicate or misuse the tickets and he/she will claim the refund only once. The refund will be sent to the account, from which the client made the payment. If you paid from foreign account and you wish the payment to be refunded to another foreign account, you will have to include details of the account (SWIFT, IBAN, account name, name and post address of the bank) with an agreement, that you will pay the fees for this transfer"; var p_text_vracania_en_3_1bold = " if the payment was transfered via internet banking - write an email claim to: "; var p_text_vracania_en_3_2bold = ". It is necessary to attach your tickets to the request in PDF form."; var p_text_vracania_en_3_3normal = " In case your tickets were delivered via postal service, it is necessary to send them back to the address: Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 65, 810 05 Bratislava."; var p_text_vracania_en_3_4bold = " It is also necessary to send us detail of payment in which there are clearly stated the sum, date of payment, bank account number and both sender and recipient of this transfer."; var p_text_vracania_en_3_5normal = " Payment will be refunded to the same bank account which was used to pay for purchase."; /* // na ziadost m. hergotta 02.01.2017 13:53 (odstranenie moznosti vratenia hometicketu osobne zo scriptu) odstranene.. p_text = p_text + "-" + p_text_vracania_sk_1 + "\n"; p_text_en = p_text_en + "-" + p_text_vracania_en_1 + "\n"; p_text_do_rs = p_text_do_rs + "► " + p_text_vracania_sk_1 + "
"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + "► " + p_text_vracania_en_1 + "
"; p_text_do_pm = p_text_do_pm + "► " + p_text_vracania_sk_1 + "
"; */ p_text = p_text + "-" + p_text_vracania_sk_2_1bold + p_text_vracania_adresa + p_text_vracania_sk_2_2bold + p_text_vracania_sk_2_3normal + "\n"; p_text_en = p_text_en + "-" + p_text_vracania_en_2_1bold + p_text_vracania_adresa + p_text_vracania_en_2_2bold + p_text_vracania_en_2_3normal + "\n"; p_text_do_rs = p_text_do_rs + "► " + "" + p_text_vracania_sk_2_1bold + "" + p_text_vracania_adresa_html + "" + p_text_vracania_sk_2_2bold + "" + p_text_vracania_sk_2_3normal + "
"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + "► " + "" + p_text_vracania_en_2_1bold + "" + p_text_vracania_adresa_html + "" + p_text_vracania_en_2_2bold + "" + p_text_vracania_en_2_3normal + "
"; p_text_do_pm = p_text_do_pm + "► " + "" + p_text_vracania_sk_2_1bold + "" + p_text_vracania_adresa_html + "" + p_text_vracania_sk_2_2bold + "" + p_text_vracania_sk_2_3normal + "
"; p_text = p_text + "-" + p_text_vracania_sk_3_1bold + p_text_vracania_adresa + p_text_vracania_sk_3_2bold + p_text_vracania_sk_3_3normal + p_text_vracania_sk_3_4bold + p_text_vracania_sk_3_5normal; p_text_en = p_text_en + "-" + p_text_vracania_en_3_1bold + p_text_vracania_adresa + p_text_vracania_en_3_2bold + p_text_vracania_en_3_3normal + p_text_vracania_en_3_4bold + p_text_vracania_en_3_5normal; p_text_do_rs = p_text_do_rs + "► " + "" + p_text_vracania_sk_3_1bold + "" + p_text_vracania_adresa_html + "" + p_text_vracania_sk_3_2bold + "" + p_text_vracania_sk_3_3normal + "" + p_text_vracania_sk_3_4bold + "" + p_text_vracania_sk_3_5normal; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + "► " + "" + p_text_vracania_en_3_1bold + "" + p_text_vracania_adresa_html + "" + p_text_vracania_en_3_2bold + "" + p_text_vracania_en_3_3normal + "" + p_text_vracania_en_3_4bold + "" + p_text_vracania_en_3_5normal; p_text_do_pm = p_text_do_pm + "► " + "" + p_text_vracania_sk_3_1bold + "" + p_text_vracania_adresa_html + "" + p_text_vracania_sk_3_2bold + "" + p_text_vracania_sk_3_3normal + "" + p_text_vracania_sk_3_4bold + "" + p_text_vracania_sk_3_5normal; /* if(kpt_tp_zmena_zrusenie != 1 && kpt_tp_datum_mozno_vracat_do.length > 0) { // ak je dane, dokedy sa mozu vracat lsitky.. p_text = p_text + "\ntaktiež najneskôr do " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do + " !"; p_text_en = p_text_en + "\nalso not later than " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do + " !"; p_text_do_rs = p_text_do_rs + "
taktiež najneskôr do " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do + "!
"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + "
also not later than " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do + "!

"; p_text_do_pm = p_text_do_pm + "
taktiež najneskôr do " + kpt_tp_datum_mozno_vracat_do + "!

"; } else { p_text = p_text + "."; p_text_en = p_text_en + "."; p_text_do_rs = p_text_do_rs + ".

"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + "."; p_text_do_pm = p_text_do_pm + "."; } */ p_text_do_rs = p_text_do_rs + ""; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + ""; p_text_do_pm = p_text_do_pm + ""; p_text = p_text + "\n"; p_text_en = p_text_en + "\n"; p_text_do_rs = p_text_do_rs + ""; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + ""; p_text_do_pm = p_text_do_pm + ""; } else { // ak sa liskty nemozu vracat, vypisat ze listky sa nemozu vracat.. p_text = p_text + "\nVstupenky sa NEMôŽU vracať, klienti NEMAJÚ nárok na vrátenie peňazí !\n"; p_text_en = p_text_en + "\nTickets CAN NOT BE RETURNED, clients ARE NOT ENTITLED to a refund!\n"; p_text_do_rs = p_text_do_rs + "

Vstupenky sa NEMôŽU vracať, klienti NEMAJÚ nárok na vrátenie peňazí !

"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + "

Tickets CAN NOT BE RETURNED, clients ARE NOT ENTITLED to a refund!

"; p_text_do_pm = p_text_do_pm + "

Vstupenky sa NEMôŽU vracať, klienti NEMAJÚ nárok na vrátenie peňazí !

"; } if(kpt_tp_specialny_oznam_promotera.length > 0) { // ak je zadany specialny oznam promotera.. p_text = p_text + "\n" + kpt_tp_specialny_oznam_promotera + "\n"; p_text_en = p_text_en + "\n" + kpt_tp_specialny_oznam_promotera_en + "\n"; p_text_do_rs = p_text_do_rs + "

" + kpt_tp_specialny_oznam_promotera + "

"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + "

" + kpt_tp_specialny_oznam_promotera_en + "

"; p_text_do_pm = p_text_do_pm + "

" + kpt_tp_specialny_oznam_promotera + "

"; } if(kpt_tp_vlozit_linky_na_tlacovky == 1) { // dat aj linky na tlacovky a novinky.. p_text = p_text + "\nĎalšie informácie na:\nhttp://www.ticketportal.sk/cms_list.aspx?id=1\nhttp://www.ticketportal.sk/cms_list.aspx?id=5\n"; p_text_en = p_text_en + "\nMore information:\nhttp://www.ticketportal.sk/cms_list.aspx?id=1&lang=US\nhttp://www.ticketportal.sk/cms_list.aspx?id=5&lang=US\n"; p_text_do_rs = p_text_do_rs + "

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + "

More information:
PRESS RELEASES
EVENT ALTERATIONS

"; p_text_do_pm = p_text_do_pm + "

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

"; } if(kpt_tp_oznam_dole.length > 0) { // este oznam dole.... p_text = p_text + "\n" + kpt_tp_oznam_dole; p_text_en = p_text_en + "\n" + kpt_tp_oznam_dole_en; p_text_do_rs = p_text_do_rs + "

" + kpt_tp_oznam_dole + "

"; p_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en + "

" + kpt_tp_oznam_dole_en + "

"; p_text_do_pm = p_text_do_pm + "

" + kpt_tp_oznam_dole + "

"; } p_text_do_mailu = "Vážený klient,\n\n" + p_text + "\n\n\nDear customer,\n\n" + p_text_en; kpt_tp_nadpis = p_nadpis; kpt_tp_nadpis_en = p_nadpis_en; kpt_tp_text = p_text; kpt_tp_text_en = p_text_en; kpt_tp_text_do_rs = p_text_do_rs; kpt_tp_text_do_rs_en = p_text_do_rs_en; kpt_tp_text_do_pm = p_text_do_pm; kpt_tp_nadpis_mail = p_nadpis_mail; kpt_tp_text_do_mailu = p_text_do_mailu; return true; } function kpt_tp_redrawtext() { //prekreslovanie textov //document.getElementById("kpt_tp_iframelink").value = kpt_tp_generatetext(); if(kpt_tp_generatetext()) { document.getElementById("input_kpt_tp_nadpis_mail").value = kpt_tp_nadpis_mail; document.getElementById("input_kpt_tp_nadpis").value = kpt_tp_nadpis; document.getElementById("input_kpt_tp_nadpis_en").value = kpt_tp_nadpis_en; document.getElementById("textarea_kpt_tp_text_do_mailu").innerHTML = kpt_tp_text_do_mailu; document.getElementById("textarea_kpt_tp_text_do_rs").innerHTML = kpt_tp_text_do_rs; document.getElementById("textarea_kpt_tp_text_do_rs_en").innerHTML = kpt_tp_text_do_rs_en; document.getElementById("textarea_kpt_tp_text_do_pm").innerHTML = kpt_tp_text_do_pm; document.getElementById("textarea_kpt_tp_text_sk").innerHTML = kpt_tp_text; document.getElementById("textarea_kpt_tp_text_en").innerHTML = kpt_tp_text_en; document.getElementById("span_kpt_tp_text_do_rs").innerHTML = kpt_tp_text_do_rs; document.getElementById("span_kpt_tp_text_do_rs_en").innerHTML = kpt_tp_text_do_rs_en; document.getElementById("span_kpt_tp_text_do_pm").innerHTML = kpt_tp_text_do_pm; } else { alert('chyba pri generovani spravy !'); } } function kpt_tp_set_kpt_tp_zmena_zrusenie(obj) { //var kpt_tp_zmena_zrusenie; // zmena aleo zrusenie. 1 - zrusenie, 2 - zmena if(obj.value != 1) { document.getElementById("span_kpt_tp_zmena").style.display = "block"; document.getElementById("span_kpt_tp_vyplnit_2_pad").style.display = "block"; document.getElementById("span_kpt_tp_vyplnit_2_pad_en").style.display = "block"; } else { document.getElementById("span_kpt_tp_zmena").style.display = "none"; document.getElementById("span_kpt_tp_vyplnit_2_pad").style.display = "none"; document.getElementById("span_kpt_tp_vyplnit_2_pad_en").style.display = "none"; } kpt_tp_zmena_zrusenie = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_nazov_akcie_povodne(obj) { //var kpt_tp_nazov_akcie_povodne; kpt_tp_nazov_akcie_povodne = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_datum_akcie_povodne(obj) { //var kpt_tp_datum_akcie_povodne; kpt_tp_datum_akcie_povodne = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_cas_akcie_povodne(obj) { //var kpt_tp_cas_akcie_povodne; kpt_tp_cas_akcie_povodne = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_miesto_konania_povodne(obj) { //var kpt_tp_miesto_konania_povodne; kpt_tp_miesto_konania_povodne = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne_all(obj) { //var kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne; // predstavene, zapas, exhibicia, vystava, ,... var nastavene = false; switch(obj.value) { case 'predstavenie': kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne = "predstavenie"; kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne = "predstavenia"; kpt_tp_typ_akcie_rod_povodne = "S"; kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne_en = "event"; kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne_en = "event"; nastavene = true; break; case 'podujatie': kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne = "podujatie"; kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne = "podujatia"; kpt_tp_typ_akcie_rod_povodne = "S"; kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne_en = "event"; kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne_en = "event"; nastavene = true; break; case 'koncert': kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne = "koncert"; kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne = "koncertu"; kpt_tp_typ_akcie_rod_povodne = "M"; kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne_en = "concert"; kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne_en = "concert"; nastavene = true; break; case 'zapas': kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne = "zápas"; kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne = "zápasu"; kpt_tp_typ_akcie_rod_povodne = "M"; kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne_en = "match"; kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne_en = "match"; nastavene = true; break; case 'vystava': kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne = "výstava"; kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne = "výstavy"; kpt_tp_typ_akcie_rod_povodne = "Z"; kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne_en = "exposition"; kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne_en = "exposition"; nastavene = true; break; case 'exhibicia': kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne = "exhibícia"; kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne = "exhibície"; kpt_tp_typ_akcie_rod_povodne = "Z"; kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne_en = "exhibition"; kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne_en = "exhibition"; nastavene = true; break; default: // zobrazist span na vyplnenie do inputov kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne = ""; kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne = ""; kpt_tp_typ_akcie_rod_povodne = "S"; kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne_en = ""; kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne_en = ""; document.getElementById("span_kpt_tp_vyplnit_1_pad").style.display = "block"; break; } if(nastavene) { document.getElementById("span_kpt_tp_vyplnit_1_pad").style.display = "none"; } kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne(obj) { //var kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne; kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne_en(obj) { //var kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne_en; kpt_tp_typ_akcie_1_pad_povodne_en = obj.value; document.getElementById("input_kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne_en").value = obj.value; kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne_en = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne(obj) { //var kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne; // predstavene, zapas, exhibicia, vystava, ,... kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } /* function kpt_tp_set_kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne_en(obj) { //var kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne_en; kpt_tp_typ_akcie_2_pad_povodne_en = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } */ function kpt_tp_set_kpt_tp_typ_akcie_rod_povodne(obj) { //var kpt_tp_typ_akcie_rod_povodne; // rod. M-muzsky, Z-zenksy, S-stredny kpt_tp_typ_akcie_rod_povodne = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_nazov_akcie_nove(obj) { //var kpt_tp_nazov_akcie_nove; kpt_tp_nazov_akcie_nove = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_miesto_konania_nove(obj) { //var kpt_tp_miesto_konania_nove; kpt_tp_miesto_konania_nove = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_datum_akcie_nove(obj) { //var kpt_tp_datum_akcie_nove; kpt_tp_datum_akcie_nove = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_cas_akcie_nove(obj) { //var kpt_tp_cas_akcie_nove; kpt_tp_cas_akcie_nove = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_listky_zostavaju_platne(obj) { //var kpt_tp_listky_zostavaju_platne; // ci povdne listky zostavaju v platnosti. true/false; kpt_tp_listky_zostavaju_platne = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_listky_sa_mozu_vracat(obj) { //var kpt_tp_listky_sa_mozu_vracat; // ci sa mozu vracat listky.. true/false kpt_tp_listky_sa_mozu_vracat = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_dovod_zmeny_zrusenia(obj) { //var kpt_tp_dovod_zmeny_zrusenia; kpt_tp_dovod_zmeny_zrusenia = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_dovod_zmeny_zrusenia_en(obj) { //var kpt_tp_dovod_zmeny_zrusenia_en; kpt_tp_dovod_zmeny_zrusenia_en = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_datum_mozno_vracat_do(obj) { //var kpt_tp_datum_mozno_vracat_do; kpt_tp_datum_mozno_vracat_do = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_specialny_oznam_promotera(obj) { //var kpt_tp_specialny_oznam_promotera; kpt_tp_specialny_oznam_promotera = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_specialny_oznam_promotera_en(obj) { //var kpt_tp_specialny_oznam_promotera_en; kpt_tp_specialny_oznam_promotera_en = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_vlozit_linky_na_tlacovky(obj) { //var kpt_tp_vlozit_linky_na_tlacovky; // ci sa maju vlozit aj linky na tlacovky. true/false kpt_tp_vlozit_linky_na_tlacovky = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_oznam_dole(obj) { //var kpt_tp_oznam_dole; kpt_tp_oznam_dole = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } function kpt_tp_set_kpt_tp_oznam_dole_en(obj) { //var kpt_tp_oznam_dole_en; kpt_tp_oznam_dole_en = obj.value; kpt_tp_redrawtext(); } zmena/zrusenie:
typ (predstavenie/koncert/vystava/...) - male pismena, 1. pad:
nazov podujatia:
datum predstavenia:
cas predstavenia:
miesto konania:
zmena/zrusenie z dovodu:
zmena/zrusenie z dovodu (anglicky):
specialny oznam promotera:
specialny oznam promotera (anglicky):
vlozit linky na tlacovky/zmeny a zrusenia:
oznam dole (dakujeme za pochopenie..):
oznam dole (dakujeme za pochopenie..) (anglicky):

predmet mailu:
nadpis do RS a do PM:
nadpis RS (anglicky):
texty a html kody:
text do mailu klientomtext do PM
text do RS (slovensky)text do RS (anglicky)
text len SKtext len ENTop