BESI I.

BESI I.

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Miesto konania: Mestské divadlo Žilina - Veľká sála 
Vstupné: 9,00 € (študenti, seniori - 5,00 €; ZŤP - 50% zľava. Zľavnené vstupenky je možné zakúpiť len v pokladnici divadla.)


Kruto prorocké dielo o modernej civilizácii, v ktorom autor vytvoril obraz sveta posadnutého rôznymi démonmi. Nová dramatizácia Daniela Majlinga sa zo širokej látky románu sústreďuje na životný pocit predčasne vyhorenej generácie, ktorá na to, aby sa vymanila z rutinnej morálky svojich rodičov, neváha použiť akékoľvek prostriedky. Pretvárku a konformistické pokrytectvo salónov svojich rodičov nahradili mladí úprimnosťou, ktorá sa však v ich podaní mení na bezostyšný cynizmus. Tradičná hierarchia hodnôt, ktorú predchádzajúce generácie podľa nich akceptovali výlučne z nevedomosti, zbabelosti alebo obyčajného prospechárstva, je pre nich neprijateľná. Nie sú však schopní nahradiť ju niečím novým, a tak nastupuje dekadentný nihilizmus, ktorý nerešpektuje nič a nikoho. Tento víchor otrasie starým svetom, neponúka však pevnú pôdu, na ktorej by sa dal stavať svet nový. Vyprahnuté osobné vzťahy tak ženú protagonistov do čoraz väčších extrémov v snahe pocítiť zmysel vlastnej existencie a zaplniť prázdnotu a nudu života.

OSOBY A OBSADENIE
Nikolaj Stavrogin:Ján Dobrík
Líza Drozdovová:Erika Havasi
Varvara Stavroginová :Jana Oľhová
Stepan Trofimovič Verchovenskij:Boris Zachar
Peter Stepanovič Verchovenskij:Peter Brajerčík
Mavrikij Nikolajevič:Michal Režný
Dáša Šatovová :Ivana Kubáčková
Šatov:Jaroslav Kyseľ
Liputin:Matúš Kvietik
Mária Timofejevna Lebiadkinová:Iveta Pagáčová
Kapitán Lebiadkin:Braňo Bačo

REALIZAČNÝ TÍM
dramatizácia:Daniel Majling
dramaturgia:Martin Gazdík
scéna a kostýmy:Eva Kudláčová-Rácová

 

 

 

Na mape

Zmeny a upozornenia

ZRUŠENÉ - BESI I. - 30.4.2016 o 19:00 hod.

Predstavenie BESI I., ktoré sa malo konať dňa 30.4.2016 o 19:00 hod. v Mestskom divadle Žilina - Veľká sála , bolo ZRUŠENÉ!

Klienti môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili.

Vstupenky uhradené Benefitovou poukážkou je nutné doručiť v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod. priamo na centrálu Ticketportalu, Radlinského 27 v Bratislave.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu musí originál vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportalu, Radlinského 27 v Bratislave jedným z nasledovných spôsobov:

 • osobne, aj s lístkami (alebo HomeTicket vstupenkami), kde klientovi budú vrátené peniaze v hotovosti. V prípade, ak príde iná osoba ako je v registrácii, je potrebné splnomocnenie na prevzatie peňazí. Pri vstupenkách s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket aj čestné prehlásenie, že vstupenky nefalšoval a nezneužil a vrátenie peňazí si klient bude nárokovať len raz (stačí vypísať na centrále, kde dostanete tlačivo),
  • mailom, na reklamacie@ticketportal.sk, spolu so žiadosťou o vrátenie peňazí, detailom transakcie a v prípade vstupeniek s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket poslať e-mailom aj lístky v prílohe (najlepšie vo formáte PDF) spolu s čestným prehlásením, že vstupenky nefalšoval a nezneužil a vrátenie peňazí si klient bude nárokovať len raz. Detail transakcie musí obsahovať dátum, sumu a príjemcu. Detailom transakcie sa myslí potvrdenie z prehľadu obratov na Vašom účte. Ak boli vytlačené originál vstupenky, tak zaslať poštou na adresu Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, P.O.Box 65, 810 05 Bratislava. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená. Ak ste platili zo zahraničného účtu a želáte si vrátiť peniaze na iný zahraničný účet, ako ten, z ktorého bola platba hradená, je potrebné priložiť údaje o danom účte (SWIFT, IBAN, názov účtu, názov a poštovú adresu banky) spolu so súhlasom, že poplatky za vrátenie peňazí na iný zahraničný účet budete znášať v plnom rozsahu. Poznámka: V prípade zaslania žiadosti o vrátenie peňazí formou e-mailu na reklamacie@ticketportal.sk, nie je potrebné vstupenky vo forme HomeTicket doposielať poštou ak ste ich poslali v prílohe e-mailu ako PDF súbor alebo ako ich sken,
   • poštou, zaslať vstupenky spolu so žiadosťou o vrátenie peňazí a detailom transakcie, na adresu Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, P.O.Box 65, 810 05 Bratislava. Detail transakcie musí obsahovať dátum, sumu a príjemcu. Detailom transakcie sa myslí potvrdenie z prehľadu obratov na Vašom účte. V prípade vstupeniek s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket poslať aj lístky spolu s čestným prehlásením, že vstupenky nefalšoval a nezneužil a vrátenie peňazí si klient bude nárokovať len raz. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená. Ak ste platili zo zahraničného účtu a želáte si vrátiť peniaze na iný zahraničný účet, ako ten, z ktorého bola platba hradená, je potrebné priložiť priložiť údaje o danom účte (SWIFT, IBAN, názov účtu, názov a poštovú adresu banky) spolu so súhlasom, že poplatky za vrátenie peňazí na iný zahraničný účet budete znášať v plnom rozsahu.
   • Ďalšie informácie na:
    TLAČOVÉ SPRÁVY
    ZMENY A ZRUŠENIA

    Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Za pochopenie ďakujeme.


Top