BHS - Štátna filharmónia Košice

50. ročník Bratislavských hudobných slávností
BHS - Štátna filharmónia Košice

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

52. ROČNÍK BRATISLAVSKÝCH HUDOBNÝCH SLÁVNOSTÍ

Dátum: 24.11.2016 o 19.00
Miesto konania: Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava
Cena: 20 €, 16 € 

Štátna filharmónia Košice
Slovenský filharmonický zbor
Petr Altrichter, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Magdaléna Hajossyová, soprán
Terézia Kružliaková, mezzosoprán
Oscar dela Torre, tenor
Peter Mikuláš, bas

Dvořák: Stabat mater, op. 58

Dvořákovo Stabat mater op. 58, ktoré vzniklo pod dojmom úmrtia jeho troch detí, je nielen mimoriadne sugestívnym zhudobnením textu Jacopone da Todiho (1230 – 1306) o utrpení matky, ktorej syn zomiera na kríži, ale je tiež nadčasovou výpoveďou o ľudskom zármutku a nádeji. Charakteristickou črtou skladby je neobyčajne ušľachtilý, myšlienkovo závažný hudobný prejav bez povrchných efektov. Prednosťou tejto partitúry je zvuková krása a účelné spojenie ľudských hlasov s mäkkými, ale sýtymi orchestrálnymi farbami.
Hoci text oratória vypovedá o tienistých stránkach ľudského bytia, celkové vyznenie diela je – a to je pre Dvořáka typické – skôr pozitívne, prinášajúce vieru v život.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

Galéria

picture BHS - Štátna filharmónia Košice

Na mape

Top