FILIP TŮMA

FILIP TŮMA

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

FILIP TŮMA
Moderátorka: KATA MARTINKOVÁ

Poslaním OZ Slatinka je ochrana prírodných hodnôt, účasť na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie a environmentálna výchova a vzdelávanie. Aktivity vyvíja najmä vďaka dobrovoľníckej práci svojich členov a sympatizantov. Partnermi združenia sú občania v regióne, v ktorom združenie pôsobí, samosprávy a orgány štátnej správy, mimovládne organizácie aj akademické inštitúcie.

Na mape

Top