FILIP TŮMA

SLOVENSKO 2017 ADVENT
FILIP TŮMA

Dátum : 19. decembra 2017
Miesto: Zámok Vígľaš, Vígľaš

Vstupenky

Utorok
19
Dec
19:30
FILIP TŮMA

Popis podujatia

FILIP TŮMA
Moderátorka: KATA MARTINKOVÁ

Poslaním OZ Slatinka je ochrana prírodných hodnôt, účasť na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie a environmentálna výchova a vzdelávanie. Aktivity vyvíja najmä vďaka dobrovoľníckej práci svojich členov a sympatizantov. Partnermi združenia sú občania v regióne, v ktorom združenie pôsobí, samosprávy a orgány štátnej správy, mimovládne organizácie aj akademické inštitúcie.

Na mape

Odporúčané

Top