Ghymes

Ghymes

Dátum: 16. marca. 2005 - 1. marca. 2018
Miesto: žž (nepouzivat) Babylon Music Club Bratislava, DK Zrkadlový Háj, Bratislava

Vstupenky

Streda
16
Mar 2005
20:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Štvrtok
1
Mar 2018
19:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Ghymes

Popis podujatia

Miesto : DK Zrkadlový háj , 1.3. 2018 o 19:00 h.

 

GHYMES

Hudobnú skupinu Ghymes založili v roku 1983 bratia Szarkovci. Uplynulé roky znamenali pre Tamása a Gyulu Szarku akýsi „očistec“; k ľudovým motívom pridali vlastné tvorivé ambície, vďaka čomu vznikla jedinečná autorská tvorba - „hudba Ghymes“. Rytmy nadobudli ešte priliehavejší, výraznejší charakter a tradičné hudobné obohatili saxofón a bicie, pričom sa zrodili zaujímavé improvizácie.

Ghymes čerpá inšpiráciu z koreňov maďarskej, stredoeurópskej i východoeurópskej ľudovej hudby. Jeho hudba sa pokúša poodhaliť to, v čom sú si ľudia navzájom podobní a nie to, v čom sa odlišujú. Túto vzájomnú podobnosť sa hudobníkom darí objavovať pri každej príležitosti, čoho dôkazom boli a sú vrelé prijatia na koncertoch v krajinách reprezentujúcich najrozmanitejšie kultúry a rasy (Japonsko, Fínsko, Maďarsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Irak, Jordánsko, Španielsko, Grécko, USA, Kanada).

 

 

Na mape

Top