HRADIŠŤAN

HRADIŠŤAN

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Hradišťan & Jiří Pavlica
Pozývame Vás na Vianočný koncert Hradišťan & Jiří Pavlica v pondelok 18.decembra.2017 o 19.00 vo Veľkom Evanjelickom kostole na Panenskej ulici 28 v Bratislave.

Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinelé hudobné zoskupenie s vysokou umeleckou a interpretačnou úrovňou, nezvyčajne širokým žánrovým záberom a netradičným repertoárom, ktorého silným inšpiračným zdrojom bola najmä v počiatkoch jeho existencie ľudová tradícia.

Od roku 1978 je umeleckým vedúcim Hradišťanu tvorivá osobnosť - huslista a hudobný skladateľ Jiří Pavlica, pod ktorého vedením sa dramaturgia začala postupne transformovať do širších súvislostí - historických, geografických, ale aj spoločenských. Vzrastali tiež interpretačné nároky na členov súboru. Postupne sa začala významne presadzovať autorská tvorba Jiřího Pavlicu, ktorá v posledných projektoch úplne prevláda.

Dnes je Hradišťan (v širšej podobe aj s tanečným súborom) profesionálnym telesom, ktoré programovo pracuje najmä s odkazom ľudovej tradície a jej filozofickým presahom. Prekračuje hranice hudobných žánrov a spolupracuje s osobnosťami rôznych kultúr celého sveta. Je častým hosťom, domácich i zahraničných festivalov tradičnej, alternatívnej, ale aj vážnej hudby. Hradišťan spolupracuje s rozhlasom, televíziou a filmom, koncertoval na 4 kontinentoch, nakrútil viac ako 30 hlavných zvukových nosičov a na mnohých ďalších spolupracoval. Medzi kmeňových sólistov patrí Alica Holubová, Jiří Pavlica a David Burda.

Galéria

Na mape

Top