HRADIŠŤAN

HRADIŠŤAN

Dátum: 24. apríla 2012 - 18. decembra 2017
Miesto: Bratislava, Banská Bystrica

Vstupenky

Utorok
24
Apr 2012
19:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
HRADIŠŤAN
DK Zrkadlový háj

Bratislava

Pondelok
13
Nov 2017
19:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
HRADIŠŤAN
Pondelok
18
Dec 2017
19:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané

Popis podujatia

Hradišťan & Jiří Pavlica
Pozývame Vás na Vianočný koncert Hradišťan & Jiří Pavlica v pondelok 18.decembra.2017 o 19.00 vo Veľkom Evanjelickom kostole na Panenskej ulici 28 v Bratislave.

Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinelé hudobné zoskupenie s vysokou umeleckou a interpretačnou úrovňou, nezvyčajne širokým žánrovým záberom a netradičným repertoárom, ktorého silným inšpiračným zdrojom bola najmä v počiatkoch jeho existencie ľudová tradícia.

Od roku 1978 je umeleckým vedúcim Hradišťanu tvorivá osobnosť - huslista a hudobný skladateľ Jiří Pavlica, pod ktorého vedením sa dramaturgia začala postupne transformovať do širších súvislostí - historických, geografických, ale aj spoločenských. Vzrastali tiež interpretačné nároky na členov súboru. Postupne sa začala významne presadzovať autorská tvorba Jiřího Pavlicu, ktorá v posledných projektoch úplne prevláda.

Dnes je Hradišťan (v širšej podobe aj s tanečným súborom) profesionálnym telesom, ktoré programovo pracuje najmä s odkazom ľudovej tradície a jej filozofickým presahom. Prekračuje hranice hudobných žánrov a spolupracuje s osobnosťami rôznych kultúr celého sveta. Je častým hosťom, domácich i zahraničných festivalov tradičnej, alternatívnej, ale aj vážnej hudby. Hradišťan spolupracuje s rozhlasom, televíziou a filmom, koncertoval na 4 kontinentoch, nakrútil viac ako 30 hlavných zvukových nosičov a na mnohých ďalších spolupracoval. Medzi kmeňových sólistov patrí Alica Holubová, Jiří Pavlica a David Burda.

Spôsob práce, dramaturgie a umelecká úroveň radí Hradišťan k originálnym a nezameniteľným telesám českej i medzinárodnej hudobnej scény.
•Jiří Pavlica (*1953) – umelecký vedúci, husle, spev
•Alice Holubová (*1969) – spev
•David Burda (*1970) – klarinet, flauty, spev, manažér
•Milan Malina (*1964) – cimbal, spev 
•Roman Gill (*1980) – kvinton, spev
•Milan Gablas (*1989) – kontrabas, zpev
•Josef Fojta (*1973) – klávesy, perkusie, spev

Jiří Pavlica (* 1.12.1953) stojí na čele hudobného súboru Hradišťan od roku 1978. Pôvodne folklórna kapela sa vplyvom jeho umeleckého vedenia a dramaturgie premenila v alternatívne hudobné zoskupenie, ktoré obsiahne oblúk od ľudových tradícií až po oblasť súčasnej hudby. Hudba Hradišťanu, spája so samozrejmou bravúrnosťou rôzne hudobné žánre a prúdy, je tak právom považovaná za originálny fenomén českej kultúrnej scény.
Jiří Pavlica má za sebou výraznú hudobnú činnosť: bohatú diskografiu s vlastnými autorskými projektmi, početné autorstvo filmovej a divadelnej hudby, pravidelné koncerty doma aj v zahraničí. Jeho práca získala odborné ocenenia (cena Slovenského hudobného fondu, ceny z medzinárodnej rozhlasovej súťaže Prix Bratislava, cenu nezávislých novinárov Žltá ponorka a i.) Aj niekoľko "zlatých dosiek" za najpredávanejšie albumy (napr. Ozveny duše, Mys Dobrej nádeje - v spolupráci s juhoafrickým multiinštrumentalistom Dizu Plaatjiesem) a "platinovú platňu" (O slnovratu - na verše Jána Skácela). O šírke jeho záberu a schopnosti spájať ľudí aj projekty z rôznych hudobných brehov svedčí spolupráca s radom skvelých interpretov a súborov (Filharmónia Brno, Symfonický orch. Hl. Mesta Prahy FOK, Pražská komorná filharmónia, Komorný orchester Leoša Janáčka Ostrava, Bambini di Praga, Spirituál kvintet, Emil Viklický, Vlasta Redl a i.), vrátane zahraničných (Alistair Anderson - Veľká Británia, Yas Kaz - Japonsko, Dizu Plaatjies - Juhoafrickej republika). Jiří Pavlica sa autorsky uplatňuje aj v oblasti voľnej súdobej tvorby (Missa brevis pastoralis, Oratórium zmieru, suita dialógov Chvenie, oratórium Porta peregrinorum a najnovšie Svätojánske vigílie, ktoré mali premiéru 8.6.2016 v Smetanovej sieni)Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Galéria

Na mape

Top