JANA ANDEVSKA

JANA ANDEVSKA

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

JANA ANDEVSKÁ
Moderátor: MARTIN STAŇO

Centrum komunitného organizovania podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania. Pomáha občanom formulovať a obhajovať ich prirodzené záujmy, zároveň vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu medzi občanmi, samosprávou a podnikateľským sektorom s cieľom rozvoja komunít.

Jednou z aktivít Centra komunitného organizovania je občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE z Banskej Bystrice. Cieľom platformy je podporovať a rozvíjať toleranciu inakosti prostredníctvom spoločenských, kultúrnych a vzdelávacích podujatí.

Na mape

Top