Konferencia 7 umení

Konferencia 7 umení

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Miesto konania/Place of event:
Študentský domov VŠE - Prokopa Veľkého 41, 811 04 Bratislava 1 - Staré mesto

Dátum/Date:
2.7.2017 o 20.00 h.
3.7.2017 o 20.00 h.
4.7.2017 o 20.00 h.
5.7.2017 o 20.00 h.
6.7.2017 o 20.00 h.

Cena/Price: 15 Eur

Popis/Description:
Konferencia 7 umení
Prednáška: "Súvislosť vývoja ľudského myslenia s vývojom architektúry" akad.arch.Oldřich Hozman 

Večerné prednášky sa konajú v rámci hlavnej témy "Architektúra" na "Konferencii 7 umení" v Bratislave o impulzoch premeny pre umeleckú evolúciu ľudstva.V piatich večerných prednáškách sa bude akad.arch. Oldřich Hozman venovať hlbším súvislostiam medzi človekom a architektúrou. Opierať sa bude o anthroposofickú antropológiu, predovšetkým o prednáškové cykly Rudolfa Steinera o architektúre (GA 286, GA 287). A tiež o prednáškový cyklus Umění ve světle mysterijní moudrosti (GA 275), FABULA 2017.

Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and tickets for children: Bez zľavy.

Na mape

Top