LEGENDY V CLUBE: Vašo Patejdl + Juraj Burián

LEGENDY V CLUBE: Vašo Patejdl + Juraj Burián

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Hudobník, spevák a skladateľ Vašo Patejdl patrí medzi zakladateľov skupiny Elán. Vašo Patejdl je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov našej scény pop music od osemdesiatych rokov.

U nás v clube Hron sa predstaví už po druhý krát s gitaristom Jurajom Buriánom. Po skončení vystúpenia vám do tanca bude hrať DJ EURO.

Dátum: 9.3.2018
Čas: 21.00 hod
Cena: 13€
Vstup od 18 rokov.

Club si vyhradzuje právo zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené pochybnosti o konaní a správaní sa v súlade s prevádzkovým poriadkom – napr. osoby pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok, agresívne správanie a tď. Posúdenie skutočností je v kompetencií personálu. Cena vstupenky sa môže líšiť následovne : iná hodnota v predpredaji a iná po začatí eventu. Zakúpené vstupenky na event zahŕňajú aj rezerváciu miesta, ale maximálne na 1 hodinu po začatí eventu! Club si vyhradzuje právo na zmenu sedenia / miesta / z organizačných dôvodov. Predaj vstupeniek bude ukončený v deň vystúpenia o 15.00 hod.

Na mape

Top