MLADOSŤ BYSTRIČANOM

MLADOSŤ BYSTRIČANOM

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Dátum a miesto konania/Date and place of event: 5.5.2017 o 18:00hod., Aula Beliana UMB - Banská Bystrica

Cena/Price: 8 Eur

Popis/Description:
Univerzitný folklórny súbor Mladosť je reprezentačným telesom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá mu od jej vzniku poskytuje finančnú aj materiálnu podporu. Počiatky súboru siahajú až do r. 1961. Od r. 1971 nesie teleso názov Folklórny súbor Mladosť, ktorý nadviazal na predchádzajúcu činnosť telies Pedagóg a Budúcnosť.
Členovia mladého a dynamického kolektívu sú študenti z celého Slovenska, a preto aj repertoár súboru ponúka pestrú paletu hudby, spevu a tanca z rôznych regiónov a tematík. V súčasnosti súbor tvoria tri zložky - tanečná, hudobná a spevácka.
Súbor je pravidelným účastníkom folklórnych festivalov a súťažných prehliadok na Slovensku aj v zahraničí. Mladosť sa stala laureátom celoštátnej súťaže akademických súborov Akademická Nitra a Akademický Zvolen s programovými blokmi Šumiacka svadba (2004) a Hore Hronom pieseň letí (2013).
Repertoár súboru obsahuje pestrú paletu tancov z domácich regiónov Podpoľania a Horehronia. Vďaka Milene Stančíkovej z Hrnčiarového, aj výnimočné Myjavské chuťovky. Ďalej tance z Tekova, rodného priestoru choreografa a umeleckého šéfa Martina Urbana. V programe nechýbajú ani tance z Parchovian, Pozdišoviec a Zámutova.

Pri príležitosti 55. výročia založenia súboru sme pre Vás pripravili premiérový program s názvom " MLADOSŤ BYSTRIČANOM".

Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and tickets for children: Bez zľavy.

Na mape

Top