Medzinárodný a cappella festival ZooM+ 2017

Medzinárodný a cappella festival ZooM+ 2017

Dátum: 29. - 30. septembra 2017
Miesto: Kino Hviezda, Trnava

Vstupenky

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Medzinárodný a cappella festival ZooM+ 2017
Permanentka (29.9., 30.9., 9.12.2017)
Piatok
29
Sep 2017
19:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Medzinárodný a cappella festival ZooM+ 2017
Sobota
30
Sep 2017
19:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Medzinárodný a cappella festival ZooM+ 2017

Popis podujatia

Zoom+ 2017
Zoom+ … priblížiť … zaostriť … a urobiť SI obraz
Zoom+ 2017 REKAPITULÁCIA

Zaostrenie neplatí len vo fotografickom ponímaní ale aj v hudbe. Náš festival Vám ponúka rozšíriť si obzory vo vokálnej hudbe, zistiť, čo všetko je možné vytvoriť ľudským hlasom ...stále dostávame otázky tipu – a to tam naozaj nebola gitara? Ani bicie? A to on tak vysoko spieval? ... a sami ostávame prekvapení posúvaním horizontov a možností hlasového prejavu. A keď ešte niekoľko hlasov zaznie v úžasnom súzvuku ... srdce a duša a uši sú potešené!

V roku 2017 Vás po DESIATY KRÀT na záver septembra pozývame do sály kina Hviezda, aby ste si oddýchli od mestkého hluku a denného zhonu a ponorili sa do súzvuku ľudských hlasov.

Ako sme už na úvod avizovali – tento rok rekapitulujeme...
10 ročníkov ... 36 a cappella zoskupení ... 22 večerov ... super team ktorý nám každoročne pomáha – minimálne 3 z nich sú s nami od začiatku ... vypredaná sála ... ale aj prázdne miesta pri svetových menách ... odliv sponzorov ... o to väčšia vôľa presadiť našu ideu ... stáli partneri ako Mesto Trnava, Zuzka Banášová ... a v neposlednom rade Palo Kužela, naša výhra, zvukár, ktorý nám zachránil už veľa kritických situácií a jeho spôsob ozvučenia je pre nás nenahraditeľný ... VŠETKÝM VEĽKÁ VĎAKA.

Galéria

picture Medzinárodný a cappella festival ZooM+ 2017

Na mape

Top