Medzinárodný a cappella festival ZooM+ 2017

Medzinárodný a cappella festival ZooM+ 2017

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Zoom+ 2017
Zoom+ … priblížiť … zaostriť … a urobiť SI obraz
Zoom+ 2017 REKAPITULÁCIA

Zaostrenie neplatí len vo fotografickom ponímaní ale aj v hudbe. Náš festival Vám ponúka rozšíriť si obzory vo vokálnej hudbe, zistiť, čo všetko je možné vytvoriť ľudským hlasom ...stále dostávame otázky tipu – a to tam naozaj nebola gitara? Ani bicie? A to on tak vysoko spieval? ... a sami ostávame prekvapení posúvaním horizontov a možností hlasového prejavu. A keď ešte niekoľko hlasov zaznie v úžasnom súzvuku ... srdce a duša a uši sú potešené!

V roku 2017 Vás po DESIATY KRÀT na záver septembra pozývame do sály kina Hviezda, aby ste si oddýchli od mestkého hluku a denného zhonu a ponorili sa do súzvuku ľudských hlasov.

Ako sme už na úvod avizovali – tento rok rekapitulujeme...
10 ročníkov ... 36 a cappella zoskupení ... 22 večerov ... super team ktorý nám každoročne pomáha – minimálne 3 z nich sú s nami od začiatku ... vypredaná sála ... ale aj prázdne miesta pri svetových menách ... odliv sponzorov ... o to väčšia vôľa presadiť našu ideu ... stáli partneri ako Mesto Trnava, Zuzka Banášová ... a v neposlednom rade Palo Kužela, naša výhra, zvukár, ktorý nám zachránil už veľa kritických situácií a jeho spôsob ozvučenia je pre nás nenahraditeľný ... VŠETKÝM VEĽKÁ VĎAKA.

Galéria

picture Medzinárodný a cappella festival ZooM+ 2017

Na mape

Zmeny a upozornenia

ZRUŠENÉ - Medzinárodný a cappella festival ZooM+ 2017 - 9.12.2017 o 18:30 hod.

Predstavenie Medzinárodný a cappella festival ZooM+ 2017, ktoré sa malo konať dňa 9.12.2017 o 18:30 hod. v Kino Hviezda, Trnava, je z technických príčin ZRUŠENÉ!

Klienti môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili.

Vstupenky uhradené Benefitovou poukážkou je nutné doručiť v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod. na pobočke Ticketportal Central, Metodova 6, Bratislava.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom internetu, môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:
pri platbe formou CARDPAY (platba kartou) - mailovou formou/mailom na adrese reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. V prípade že boli vstupenky doručené poštou je nutné ich zaslanie na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená,
pri platbe formou internet banking (napr.: SporoPay, ČSOBpay, TatraPay , ePlatby VÚB, ...) - mailovou formou/mailom na adrese reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. V prípade že boli vstupenky doručené poštou je nutné ich zaslanie na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava. Tak isto prosíme aj o doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum, číslo účtu platcu a prijímateľa finančných prostriedkov. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Za pochopenie ďakujeme.


Top