More Chassidic Songs

More Chassidic Songs

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

More Chassidic Songs - / Chasidské piesne/ spojené s krstom CD

Chasidské piesne sú hudobným i duchovným zážitkom, novým a fascinujúcim pohľadom na kultúru, ktorá dotvára pestrú mozaiku dejín strednej Európy. Projekt bratislavského rabína
Barucha Myersa a známych slovenských interpretov ( Jozef Lupták, Miloš Valent, Boris Lenko,), ktorý vznikol v roku 2008, medzičasom zaznel na viacerých významných podujatiach na Slovensku (festivaly Konvergencie a Pohoda), ale tiež v Čechách, v Taliansku, Švajčiarsku ako aj v USA. Špeciálnym momentom koncertu bude prezentácia nového CD - ktoré je pokračovaním pôvodného CD Chassidic Songs s názvom MORE Chassidic Songs

Uvedenie nového CD s názvom MORE CHASSIDIC SONGS úspešného projektu chasidských piesní violončelistu Jozefa Luptáka, bratislavského rabína Baucha Myersa, akordeonistu Borisa Lenka a huslistu Miloša Valenta.

CHASSIDIC SONGS / Chasidské piesne

Jozef Lupták - violončelo
Miloš Valent - husle, viola,
Rabín Baruch Myers - klavír, spev
Boris Lenko - akordeón

Na mape

Top