PETER NAGY

SLOVENSKO 2017 ADVENT
PETER NAGY

Dátum : 21. decembra 2017
Miesto: Aula-Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Vstupenky

Popis podujatia

PETER NAGY
Moderátorka: KATARÍNA BRYCHTOVÁ

OZ ArTUR združuje jednotlivcov, odborníkov aj firmy, ktorým záleží na udržateľnom stavaní, obnove a bývaní. OZ ArTUR bol založené v roku 2001 ako nepolitické dobrovoľné záujmové združenie. ArTUR vzdeláva remeselníkov, stavbárov, svojpomocných staviteľov, záujemcov. ArTUR sa stal zástupcom Slovenska pre medzinárodné projekty šíriace a vyvíjajúce učebné materiály pre Slovensko a ECVET kurzy v oblasti ekologického stavebníctva.

Na mape

Odporúčané

Top