Rusínsky festival

Rusínsky festival

Dátum : 22. mája 2017
Miesto: Amfiteáter Svidník

Vstupenky

Rusínsky festival
Amfiteáter

Svidník

* 22.5. - 28.5.2017 - 3dňová permanentka

Popis podujatia

 

Dátum a miesto konania/Date and place of event:
26.5. - 28.5.2017, Amfiteáter Svidník

Cena/Price: 3-dňová permanentka
01.03. - 31.03.2017 3€
01.04. - 30.04.2017 6€
01.05. – 31.05.2017 9€

Popis/Description: Festival kultúry Rusínov Slovenska

Podujatie, ktoré je pripravené Rusínmi pre všetkých prináša od roku 2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia
hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov. Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov.

Jednou z nosných myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú. Sú národom pripraveným zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň národom otvoreným príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností
a smerovania národov a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá na pozadie úsilia o udržanie si svojich unikátnych tradícií a kultúry.

V programe vystúpia: piatok 26.5. - Marián Čekovský a ďalší,
                                    sobota 27.5. – IMT Smile a ďalší,
                                    nedeľa 28.5. – Rusín Čendéš Orchestra a ďalší.

 

Viac info/More informations: www.rusinskyfestival.sk

Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and tickets for children: Bez zľavy.


Zmena programu vyhradená.

Galéria

picture Rusínsky festival

Na mape

; Top