Slovenská filharmónia, cyklus O

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenská filharmónia, cyklus O

Dátum : 03. decembra 2017
Miesto: Koncertná sieň SF Bratislava

Vstupenky

Nedeľa
3
Dec
16:00
Slovenská filharmónia, cyklus O
Koncertná sieň SF

Bratislava

Popis podujatia

Dátum: Nedeľa 03.12.2017 16.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 8 

Adventný koncert

Johannes Ebenbauer organ

Johann Sebastian Bach Prelúdium a fúga C dur, BWV 547
Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659
Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 660
Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 661
Olivier Messiaen Výber z cyklu Narodenie Pána / La Nativité du Seigneur
Panna a dieťa / La Vierge e lʾEnfant (1)
Slovo / Le Verbe (4)
Božie dietky / Les Enfants de Dieu (5)
Boh medzi nami / Dieu parmi nous (9)

Organová tvorba Johanna Sebastiana Bacha je pre hráčov na organe posvätnou oblasťou. Počas pôsobenia vo Weimare (1703 – 1717) Bach vychŕlil desiatky impozantných diel pre tento kráľovský nástroj. Okrem typickej párovej kompozície Tokáta (Prelúdium) a fúga to boli kontrapunktické Chorálové prelúdiá na staré protestantské sakrálne melódie. Bachovi ako
pokračovateľovi nemeckej tradície organistov záležalo na prepracovanom kontrapunkte a na štruktúre diela. Novú epochu v hudbe pre organ otvorili Francúzi, prahnúci po zvukovosti a sonoristickej opojnosti, vďaka staviteľovi organov Aristidovi Cavaillé-Collovi. Tento trend kulminoval v mystickej tvorbe Oliviera Messiaena. Kresťanská tradícia je v nej prepojená na staré východné kultúry, vtáčí spev a na ambície skladateľa vytvoriť imanentnú hudobnú
rétoriku.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

Galéria

picture Slovenská filharmónia, cyklus O
picture Slovenská filharmónia, cyklus O
picture Slovenská filharmónia, cyklus O

Na mape

Odporúčané

Top