Slovenská filharmónia, cyklus SH

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenská filharmónia, cyklus SH

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Dátum: Utorok 29.05.2018 19.00 h
Miesto: Malá sála SF, Bratislava
Cena vstupenky: 8 €

Kusser, Marcello, Muffat
Musica aeterna
Peter Zajíček umelecký vedúci / husle
Alfredo Bernardini barokový hoboj

Johann Sigismund Kusser IV. Ouverture C dur z cyklu Apollon Enjoué, six Ouvertures de Théâtre, accompagnées de plusieurs Airs

Alessandro Marcello   
Koncert d mol pre hoboj, sláčikový orchester a basso continuo, S.Z799

Georg Muffat
IV. Concerto g mol Dulce Somnium z cyklu Exquisitioris harmoniae instrumentalis
gravi-jucundae / Ausserlesene mit Ernst und Lust gemengte Instrumentalmusik

Johann Sigismund Kusser VI. Ouverture a mol z cyklu Apollon Enjoué, six Ouvertures de Théâtre, accompagnées de plusieurs Airs

Georg Muffat
Ciacona z XII. Concerta G dur Propitia Sydera z cyklu Exquisitioris harmoniae instrumentalis gravi-jucundae / Ausserlesene mit Ernst und Lust gemengte Instrumentalmusik

Jednou z obsiahlych kapitol dejín hudby je kapitola o skladateľoch – cestovateľoch a kozmopolitoch. Významnú pozíciu by v nej zaujal bratislavský rodák Johann Sigismund Kusser. Za hudbou a za inšpiráciami cestoval po mnohých európskych krajinách, takže jeho tvorba reflektuje pestrú zmes poetík. Alessandro Marcello – hudobník a šľachtic bol usadenejším typom hudobníka, ktorý bol spojený s Benátkami. Jeho Hobojový koncert d mol sa už od doby svojho vzniku stal „evergreenom“ najmä vďaka Adagiu. Cestovateľské vlohy prejavil aj Georg Muffat, potomok francúzskych a škótskych predkov. Bol známy okrem iného prísnymi interpretačnými inštrukciami, ktoré publikoval v súvislosti so skladbami pre sláčikové nástroje.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

Galéria

picture Slovenská filharmónia, cyklus SH
picture Slovenská filharmónia, cyklus SH

Na mape

Top