Soirée á Presbourg 1809-Bratislava Mozart Festival

Soirée á Presbourg 1809-Bratislava Mozart Festival

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Dátum/Date: 17.10.2017 o 19.00 h
Miesto konania/Place of event: Koncertná sieň Dvorana - VŠMU, Zochova 1, Bratislava
 

​K​oncert venovaný ​ ​180. výročiu ​smrti ​bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela ​ - Mozartovho talentovaného žiaka.
Zároveň je konfrontáciou dvoch diel “bratislavských” autorov, ktoré vznikli v roku 1809.
Hummelovo úžasné Kvarteto pre klarinet a sláčikové trio a veľká Serenáda Juraja ​Družeckého, napísaná pre okteto dychových a sláčikových nástrojov uvedie Collegium ​Wartberg pod umeleckým vedením Jána Kri​govského.

Program:
Johann Nepomuk Hummel: Kvarteto Es dur S.78. pre klarinet a sláčikové trio
Juraj Družecký: Serenáda Es dur pre hoboj, klarinet, invenčný roh, fagot, husle, violu, ​ ​
violončelo a kontrabas

Účinkujú:
Collegium Wartberg ​ ​
um​elecký​ vedúci​ Ján Kri​govský 

Vstupné: 
predpredaj: 10€ / zľava 7€ deti, študenti, seniori, ZŤP
na mieste - hodinu pred koncertom: 12€ / zľava 7€ deti, študenti, seniori, ZŤP 

Dĺžka podujatia: 90 min.

Na mape

Top