Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

53. ročník Bratislavské hudobné slávnosti (BHS)

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Slovenský filharmonický zbor
Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu
Mario Košik, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Adrian Kokoš, zbormajster
Milan Paľa, husle

Marián Varga Musica concertante
Ladislav Burlas Hudba pre husle a orchester
Franz Liszt Dantovská symfónia

Skladba Musica concertante tohoročného jubilanta Mariána Vargu vyšla pôvodne na legendárnom CD Divergencie, ktoré bolo rozlúčkovým albumom súboru Collegium musicum. Umožní iný, trochu netradičný pohľad na ikonickú osobnosť slovenskej populárnej hudby. Náš ďalší jubilant, deväťdesiatnik Ladislav Burlas, má na svojom konte celý rad orchestrálnych skladieb. Hudbu pre husle a orchester napísal v roku 1974 a venoval ju huslistovi Petrovi Michalicovi. Na koncerte BHS uvedie dielo popredný slovenský husľový virtuóz Milan Paľa, ktorý sa systémovo venuje interpretácii slovenskej hudby.
Koncert uzavrie majestátna Dantovská symfónia, ku ktorej sa Franz Liszt dostal až v čase, keď už mal svoje symfonické básne skomponované a zavŕšil aj prvú verziu Faustovskej symfónie. Hoci je trojčasťové dielo žánrovo označené ako symfónia, ide v ňom skôr o tri samostatné symfonické básne bez typického rozvíjania sonátovej formy.

Galéria

picture Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
picture Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Na mape

Top