VIANOČNÝ KONCERT – ADOREMUS A WARCHALOVCI

VIANOČNÝ KONCERT – ADOREMUS A WARCHALOVCI

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

VIANOČNÝ KONCERT
ADOREMUS A WARCHALOVCI
Po roku opäť prichádzajú umelecké telesá ADOREMUS a WARCHALOVCI 
26. decembra 2018 o 15:00 do Katedrály sv. Martina v Bratislave,
 
aby Vám svojim tradičným koncertom priniesli hudobné stvárnenie tajomstva Vianoc.
Hosťami programu budú  MIROSLAV DVORSKÝ a JÁN BABJAK.
 
Koncert predstavuje Pastorálnu omšu,  vianočné a pastorálne piesne zo zbierky Andreja Kmeťa  "Prostonárodné vianočné piesne"
v úprave Dušana Billa pre miešaný zbor a orchester.
Táto vzácna zbierka zostavená Kmeťom v 60. rokoch 19. storočia 
ako pozoruhodná antológia slovenského vianočného repertoáru 
ostala dokladom ojedinelého zberateľského činu, ktorý nemá na Slovensku obdobu. 
Je významným hudobno-literárnym prameňom a právom jej možno pripísať hodnotu národnej kultúrnej pamiatky. 

V programe koncertu nebude chýbať ani inštrumentálne dielo, 
ktoré svojim naturelom zdôrazňuje a sprítomňuje atmosféru Vianoc 
– známe Concerto grosso g mol  č. 8 op. 6  Fatto per notte di Natale / Na Božie narodenie od Arcangela Corelliho.   

Návštevníci koncertu sa môžu tešiť aj výberu piesní z vianočného slovenského klenotu
– Vianočnej omše Radostná zvesť Jozefa Halmu ako i jeho známej a obľúbenej hymnickej piesni Kráľovná nebies
ktorá bola premiérovaná práve pred 40 rokmi, no stále je aktuálna, pre svoje  posolstvo a melodickosť  vždy "chytí" poslucháča za srdce.
Halmová  tvorba bude zastúpená aj jeho skladbou Sancta Maria
Skladba má pôsobivý rytmus  ktorý k latinským slovám Ave Maria padne ako uliaty a má v sebe kus talianskeho temperamentu.
Pieseň je komponovaná v štýle romantizmu, avšak hudba je nadčasová.
Na koncerte skladby zaznejú v úprave Dušana Billa pre miešaný zbor a orchester.  

Príbeh o príchode Kráľa ľudských sŕdc je odetý do pestrých šiat slov, zvykov, malieb a piesni.
Dramaturgia Vianočného koncertu ponúka preto pestrú paletu kolied,
ktoré nám v obdivuhodnej a rozmanitej podobe po stáročia,
na celom svete zvestujú zvesť biblického príbehu Tajomstva Narodenia Ježiša.
Tieto piesne, spievané v období Vianoc si vždy podmaňovali srdcia ľudí.
Prostá krása kolied, ich spontánna úprimnosť, ktorá vyžaruje z poetickej  aj z hudobnej zložky nás nenecháva ľahostajnými.
Čím viac ich človek viac prijíma, tým jasnejšie si uvedomuje svoju chudobu, túži po pohladení duše, ktorú mu betlehemská zvesť' dáva.
Neopakovateľnú atmosféru svätej noci, ktorá vyzýva ľudské duše k stíšeniu a prijatiu večne živej správy o Narodení,
obohatí v závere koncertu obľúbená Gruberova Tichá noc.
 
Vianočná hudba interpretované v autentickom, monumentálnom sakrálnom priestore ponúka nevšedný,
jedinečný umelecký zážitok a zaiste obohatí Vaše prežívanie sviatočného dňa.

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS
Členovia Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala
Miroslav Dvorský  / tenor 
Ján Babjak / tenor
Dušan Bill / zbormajster
Ewald Danel / dirigent

 
 


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Galéria

Top